Proff
Proff
Annonce
Annonce

EMILIE VIN ApS

CVR-nr30520890
AdresseKovangen 610, 3480 Fredensborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.5721.4181.3671.5141.429
Vareforbrug1.4401.2677641.062998
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste132151603542431
Personaleomkostninger-36-36000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00-443-412-435
Primært resultat9611516040-3
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-35-3600-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-34-330
Finansielle poster netto-35-36-34-33-33
Ordinært resultat61791267-36
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat61791267-36
Skat af årets resultat-15-17-1800
Årets resultat46611097-36

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger630630630630630
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt630630630630630
Kapitalandele5151515150
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5151515150
Anlægsaktiver i alt681681681681680
Varebeholdninger8749401.103836870
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10564315784
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler533450425424266
Omsætningsaktiver i alt1.5131.4531.5591.3171.220
Status balance2.1942.1352.2401.9981.900
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat614568506398391
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel739693631523516
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt739693631523516
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld65065465400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt65065465400
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1318240-5
Varekreditorer7582475562
Anden gæld5335315931.4211.327
Kortfristet gæld i alt8057889551.4751.384
Passiver i alt2.1942.1352.2401.9981.900

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-11-1
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EMILIE VIN ApS

CVR-nr 30520890

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger