Proff
Proff
Annonce
Annonce

EMILIE VIN ApS

CVR-nr30520890
AdresseKovangen 610, 3480 Fredensborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.572

1.418

1.367

1.514

1.429

Vareforbrug

1.440

1.267

764

1.062

998

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

132

151

603

542

431

Personaleomkostninger

-36

-36

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

-443

-412

-435

Primært resultat

96

115

160

40

-3

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-35

-36

0

0

-33

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

-34

-33

0

Finansielle poster netto

-35

-36

-34

-33

-33

Ordinært resultat

61

79

126

7

-36

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

61

79

126

7

-36

Skat af årets resultat

-15

-17

-18

0

0

Årets resultat

46

61

109

7

-36

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

630

630

630

630

630

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

630

630

630

630

630

Kapitalandele

51

51

51

51

50

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

51

51

51

51

50

Anlægsaktiver i alt

681

681

681

681

680

Varebeholdninger

874

940

1.103

836

870

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

105

64

31

57

84

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

533

450

425

424

266

Omsætningsaktiver i alt

1.513

1.453

1.559

1.317

1.220

Status balance

2.194

2.135

2.240

1.998

1.900

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

614

568

506

398

391

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

739

693

631

523

516

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

739

693

631

523

516

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

650

654

654

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

650

654

654

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

13

18

24

0

-5

Varekreditorer

75

82

47

55

62

Anden gæld

533

531

593

1.421

1.327

Kortfristet gæld i alt

805

788

955

1.475

1.384

Passiver i alt

2.194

2.135

2.240

1.998

1.900

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-

1

1

-

1

Hent gratis årsrapporter

EMILIE VIN ApS

CVR-nr 30520890

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EMILIE VIN ApS

CVR-nr: 30520890

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger