Proff
Proff
Annonce

ELLEPOT A/S

CVR-nr16881686
AdresseStorstrømsvej 55, 6715 Esbjerg N

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-042023-042022-042021-122020-12
Startdato

01.05.2023

01.05.2022

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

30.04.2024

30.04.2023

30.04.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste84.15477.54722.13866.91654.151
Personaleomkostninger-45.091-43.862-10.562-33.358-23.649
Afskrivninger-13.768-12.578-4.116-10.610-4.557
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat25.29521.1077.46122.94925.945
Finansielle indtægter23318003452
Finansielle udgifter-1.912-463-370-1.070-886
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-1.398-1.013
Finansielle poster netto-1.679-283-370-2.434-1.847
Ordinært resultat23.61620.8247.09020.51524.098
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat23.61620.8247.09020.51524.098
Skat af årets resultat-6.204-5.655-1.953-5.845-5.530
Årets resultat17.41215.1695.13714.67018.568

BALANCEREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill87.48592.71897.95299.6960
Øvrige immaterielle anlægsaktiver10.66010.0809.7149.7964.073
Immaterielle anlægsaktiver i alt98.145102.798107.666109.4934.073
Grunde og bygninger25.3477.7361.2391.3781.624
Andre anlæg og driftsmidler10.70812.02414.91114.2759.093
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt36.05519.76016.15015.65310.718
Kapitalandele0005.9730
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0998978978959
Finansielle anlægsaktiver i alt09989786.951959
Anlægsaktiver i alt134.200123.556124.794132.09715.750
Varebeholdninger58.09655.37648.36846.94333.046
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser26.61733.61922.42525.91218.653
Tilgodehavender hos nærtstående parter864045451.916
Andre tilgodehavender2.6392.0853.5024.6322.993
Værdipapirer00000
Likvide midler11.9245.1283.50110.7483.597
Omsætningsaktiver i alt102.10998.12980.21589.54461.447
Status balance236.309221.685205.009221.64177.196
Selskabskapital6.0006.0006.0006.0006.000
Overført resultat135.206138.003134.058102.2848.370
Udbytte20.00010.00015.00015.00017.000
Øvrige reserver5.0534.6153.6193.4132.619
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel166.259158.618158.677126.69733.988
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt166.259158.618158.677126.69733.988
Udskudt skat00000
Hensættelse3.4343.8003.6072.5891.924
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter17.2950000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter6.6345.33299400
Anden langfristet gæld02.7382.6802.8832.571
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt26.7208.0703.6742.8832.571
Kortfristet gæld til nærtstående parter013.48723345.7213.181
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter6650000
Kortfristet gæld til banker06.8921.5553.1443.857
Selskabsskat5.3329944.9164.8925.539
Varekreditorer26.49521.48526.64625.85719.194
Anden gæld08.3405.7009.8586.942
Kortfristet gæld i alt39.89651.19739.05089.47138.713
Passiver i alt236.309221.685205.009221.64177.196

ANDET

2024-042023-042022-042021-122020-12
Antal ansatte7575696351
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ELLEPOT A/S

CVR-nr 16881686

Årsrapport 01.05.2023 (PDF)

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 30.04.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ELLEPOT A/S

CVR-nr: 16881686

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ELLEPOT A/S

CVR-nr: 16881686

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger