Proff
Proff
Annonce
Annonce

ELGIGANTEN A/S

CVR-nr17237977
AdresseArne Jacobsens Allé 16 2, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning6.368.5097.077.2547.128.4706.353.6746.202.129
Vareforbrug5.517.5326.305.6986.416.9195.646.4345.525.010
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste692.492774.046748.883715.808681.300
Personaleomkostninger-599.616-599.844-573.442-551.232-524.296
Afskrivninger-46.131-41.410-44.121-44.667-42.406
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat46.745132.792131.320119.909114.598
Finansielle indtægter1.512409387451497
Finansielle udgifter-4.821-1.774-1.909-2.064-1.126
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.309-1.365-1.522-1.613-629
Ordinært resultat43.436131.427129.798118.296113.969
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat43.436131.427129.798118.296113.969
Skat af årets resultat-9.280-28.044-28.514-26.588-24.847
Årets resultat34.156103.383101.28491.70889.122

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill9.46712.38015.29318.20621.119
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt9.46712.38015.29318.20621.119
Grunde og bygninger43.50545.73638.28740.39846.153
Andre anlæg og driftsmidler107.13969.79164.81572.66988.356
Øvrige materielle anlægsaktiver033.912000
Materielle anlægsaktiver i alt150.644149.439103.102113.067134.509
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender17.88917.60916.34616.80616.959
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt17.88917.60916.34616.80616.959
Anlægsaktiver i alt178.000179.428134.741148.079172.587
Varebeholdninger559.238638.710570.554476.711514.229
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser165.073144.095118.176170.745140.647
Tilgodehavender hos nærtstående parter100.937180.846583.369439.505173.338
Andre tilgodehavender46.82720.67744.30921.03523.300
Værdipapirer00000
Likvide midler8.57211.57314.3312.4052.021
Omsætningsaktiver i alt894.1801.014.1961.343.9321.136.464900.524
Status balance1.072.1801.193.6241.478.6731.284.5431.073.111
Selskabskapital21.00021.00021.00021.00021.000
Overført resultat331.745297.589344.206242.922251.214
Udbytte0000100.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel352.745318.589365.206263.922372.214
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt352.745318.589365.206263.922372.214
Udskudt skat00000
Hensættelse2.9623.1872.9495756.436
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld46.27436.11235.5537.84911.878
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt46.27436.11235.5537.84911.878
Kortfristet gæld til nærtstående parter440.910439.944576.133510.706377.181
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.35231.65733.48420.32214.527
Varekreditorer53.19551.98273.278140.95699.068
Anden gæld171.742312.153392.070340.213191.807
Kortfristet gæld i alt670.199835.7361.074.9651.012.197682.583
Passiver i alt1.072.1801.193.6241.478.6731.284.5431.073.111

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1.4491.4581.4281.3901.359
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ELGIGANTEN A/S

CVR-nr 17237977

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

ELGIGANTEN A/S

CVR-nr: 17237977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ELGIGANTEN A/S

CVR-nr: 17237977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger