Proff
Proff
Annonce
Annonce

EKKOFONDEN

CVR-nr35478787
AdresseMagnesmindevej 8, 9800 Hjørring

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.194184.090200.645181.570153.693
Personaleomkostninger-2.282-82.954-184.468-169.678-141.928
Afskrivninger-310-2.183-6.685-4.754-5.182
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4.78698.9539.4927.1386.584
Finansielle indtægter11.6205.539910726363
Finansielle udgifter-20.897-1.416-2.282-1.265-432
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto20.5061.8956981.9981.013
Finansielle poster netto11.2296.018-6731.459944
Ordinært resultat998104.9718.8198.5967.528
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat998104.9718.8198.5967.528
Skat af årets resultat16-22.805-1.814-1.481-1.439
Årets resultat1.01482.1667.0057.1156.089

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill001.0832.0423.500
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt001.0832.0423.500
Grunde og bygninger004.7224.3273.139
Andre anlæg og driftsmidler1.87825212.97811.9627.260
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.87825217.70016.28910.399
Kapitalandele75.90144.1589.1058.2376.239
Langfristede tilgodehavender27185.5684.6623.796
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt75.92844.17614.67312.89910.035
Anlægsaktiver i alt77.80644.42733.45631.23023.934
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1004.8701.4052.072
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.7286.24323.24713.10213.905
Andre tilgodehavender10.3104.4761.8012.884915
Værdipapirer94.965119.925000
Likvide midler03541.48520.37017.736
Omsætningsaktiver i alt109.013130.71175.39541.44037.562
Status balance186.819175.138108.85172.66961.496
Selskabskapital4.5994.5994.5991.5781.578
Overført resultat89.483108.97527.86122.39717.281
Udbytte00000
Øvrige reserver39.5727.8336.7805.9523.954
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel133.654121.40739.24129.92622.812
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt133.654121.40739.24129.92622.812
Udskudt skat00000
Hensættelse0166.4455.8714.250
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00908957969
Langfristet gæld til banker00004.862
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.24214214.8829.3314.036
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.24214215.79010.2889.867
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker48.98140.8364.15200
Selskabsskat06.9003.2711.1521.965
Varekreditorer2.5192013.4984.1803.664
Anden gæld3995.63636.4567.1881.819
Kortfristet gæld i alt51.92353.57347.37626.58424.567
Passiver i alt186.819175.138108.85172.66961.496

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3129359332274
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EKKOFONDEN

CVR-nr 35478787

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EKKOFONDEN

CVR-nr: 35478787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EKKOFONDEN

CVR-nr: 35478787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger