Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr10307074
AdresseØstre Ringgade 90, 8722 Hedensted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

01.05.2017

Sluttdato

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

30.04.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

17.706

13.738

13.875

13.127

13.104

Personaleomkostninger

-35.796

-33.197

-29.843

-29.508

-28.313

Afskrivninger

-14.324

-13.639

-10.613

-9.066

-7.099

Kapacitetsomkostninger

-4.095

-3.622

-4.631

-3.948

-3.780

Primært resultat

13.610

10.116

9.243

9.179

9.325

Finansielle indtægter

145

157

135

99

625

Finansielle udgifter

-1.066

-1.259

-1.181

-806

-755

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

359

442

400

315

0

Finansielle poster netto

-563

-661

-646

-392

-130

Ordinært resultat

13.048

9.455

8.598

8.787

9.195

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

13.048

9.455

8.598

8.787

9.195

Skat af årets resultat

-2.865

-2.121

-1.920

-1.940

-1.923

Årets resultat

10.183

7.333

6.677

6.847

7.271

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

27.930

34.522

34.967

17.308

17.774

Andre anlæg og driftsmidler

40.932

38.880

43.631

39.669

36.945

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

68.863

73.402

78.598

56.977

54.719

Kapitalandele

101

101

101

101

114

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

101

101

101

101

114

Anlægsaktiver i alt

68.964

73.503

78.699

57.078

54.833

Varebeholdninger

450

489

592

250

250

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

31.854

21.352

16.040

15.151

14.140

Tilgodehavender hos nærtstående parter

7.468

15.304

13.559

16.015

8

Andre tilgodehavender

1.163

2.003

2.646

1.131

10.396

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

20

8

128

148

220

Omsætningsaktiver i alt

40.955

39.156

32.964

32.694

25.014

Status balance

109.919

112.659

111.663

89.772

79.846

Selskabskapital

1.210

1.210

1.210

1.200

1.200

Overført resultat

31.776

38.001

34.853

31.599

29.916

Udbytte

9.000

4.200

4.200

5.250

5.100

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

38.186

43.411

40.263

38.049

36.216

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

38.186

43.411

40.263

38.049

36.216

Udskudt skat

3.870

2.643

2.957

1.977

1.828

Hensættelse

4.803

3.152

3.262

2.351

2.182

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

7.381

9.998

10.920

9.505

9.981

Langfristet gæld til banker

0

0

0

1.284

1.495

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

13.434

11.634

14.013

10.111

8.644

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

20.815

21.632

24.933

20.900

20.119

Kortfristet gæld til nærtstående parter

3.479

5.208

4.652

533

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

11.195

12.200

16.594

7.572

3.398

Selskabsskat

5.072

4.135

3.510

4.124

4.052

Varekreditorer

12.941

9.839

5.627

5.480

4.506

Anden gæld

14.128

14.014

13.757

11.241

9.869

Kortfristet gæld i alt

46.115

44.464

43.204

28.471

21.329

Passiver i alt

109.919

112.659

111.663

89.772

79.846

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

66

62

63

59

58

Hent gratis årsrapporter

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr 10307074

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr: 10307074

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr: 10307074

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger