Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr10307074
AdresseØstre Ringgade 90, 8722 Hedensted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

31.385

17.706

13.738

13.875

13.127

Personaleomkostninger

-38.085

-35.796

-33.197

-29.843

-29.508

Afskrivninger

-16.359

-14.324

-13.639

-10.613

-9.066

Kapacitetsomkostninger

-4.948

-4.095

-3.622

-4.631

-3.948

Primært resultat

26.437

13.610

10.116

9.243

9.179

Finansielle indtægter

57

145

157

135

99

Finansielle udgifter

-786

-1.066

-1.259

-1.181

-806

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

210

359

442

400

315

Finansielle poster netto

-519

-563

-661

-646

-392

Ordinært resultat

25.919

13.048

9.455

8.598

8.787

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

25.919

13.048

9.455

8.598

8.787

Skat af årets resultat

-5.678

-2.865

-2.121

-1.920

-1.940

Årets resultat

20.240

10.183

7.333

6.677

6.847

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

23.734

27.930

34.522

34.967

17.308

Andre anlæg og driftsmidler

39.995

40.932

38.880

43.631

39.669

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

63.729

68.863

73.402

78.598

56.977

Kapitalandele

101

101

101

101

101

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

101

101

101

101

101

Anlægsaktiver i alt

63.830

68.964

73.503

78.699

57.078

Varebeholdninger

300

450

489

592

250

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

31.236

31.854

21.352

16.040

15.151

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.909

7.468

15.304

13.559

16.015

Andre tilgodehavender

484

376

1.255

1.899

92

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

9.375

20

8

128

148

Omsætningsaktiver i alt

47.214

40.955

39.156

32.964

32.694

Status balance

111.044

109.919

112.659

111.663

89.772

Selskabskapital

1.210

1.210

1.210

1.210

1.200

Overført resultat

38.717

31.776

38.001

34.853

31.599

Udbytte

7.300

5.200

4.200

4.200

5.250

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

47.227

38.186

43.411

40.263

38.049

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

47.227

38.186

43.411

40.263

38.049

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

6.101

4.803

3.152

3.262

2.351

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

6.763

7.381

9.998

10.920

9.505

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

1.284

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

10.529

13.434

11.634

14.013

10.111

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

17.292

20.815

21.632

24.933

20.900

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.078

3.479

5.208

4.652

533

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

11.195

12.200

16.594

7.572

Selskabsskat

7.429

5.072

4.135

3.510

4.124

Varekreditorer

16.426

12.941

9.839

5.627

5.480

Anden gæld

14.491

13.427

13.081

12.821

10.762

Kortfristet gæld i alt

40.424

46.115

44.464

43.204

28.471

Passiver i alt

111.044

109.919

112.659

111.663

89.772

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte

66

66

62

63

59

Hent gratis årsrapporter

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr 10307074

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr: 10307074

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ejvind Laursen A/S

CVR-nr: 10307074

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger