Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJNER HESSEL HOLDING A/S

CVR-nr19225097
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

0

0

0

0

0

Vareforbrug

50

33

31

42

30

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-50

-33

-31

-42

-30

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-50

-33

-31

-42

-30

Finansielle indtægter

230

193

0

22

27

Finansielle udgifter

-19

-285

-291

-298

-1.166

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

362.924

318.299

154.258

113.214

136.030

Finansielle poster netto

363.134

318.206

153.967

112.938

134.891

Ordinært resultat

363.084

318.173

153.936

112.896

134.860

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

363.084

318.173

153.936

112.896

134.860

Skat af årets resultat

-101

-3

-197

14

181

Årets resultat

362.984

318.170

153.739

112.910

135.041

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

1.307.758

970.710

736.321

620.141

531.909

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.307.758

970.710

736.321

620.141

531.909

Anlægsaktiver i alt

1.307.758

970.710

736.321

620.141

531.909

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

133.721

86.632

49.215

50.106

93.635

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

0

Værdipapirer

0

486

316

329

364

Likvide midler

177

157

146

142

127

Omsætningsaktiver i alt

133.898

87.275

49.677

50.577

94.126

Status balance

1.441.656

1.057.985

785.998

670.718

626.036

Selskabskapital

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Overført resultat

279.284

45.798

45.794

45.100

45.133

Udbytte

0

0

0

20.000

50.000

Øvrige reserver

966.499

928.283

694.294

578.115

489.883

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.250.784

979.080

745.088

648.215

590.016

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.250.784

979.080

745.088

648.215

590.016

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

95.175

7.675

9.396

7.676

7.221

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

95.675

71.207

31.492

14.806

28.776

Varekreditorer

22

22

22

22

22

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

190.872

78.905

40.910

22.504

36.020

Passiver i alt

1.441.656

1.057.985

785.998

670.718

626.036

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

EJNER HESSEL HOLDING A/S

CVR-nr 19225097

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJNER HESSEL HOLDING A/S

CVR-nr: 19225097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EJNER HESSEL HOLDING A/S

CVR-nr: 19225097

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger