Proff
Proff
Annonce
Annonce

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET JOHN FRANDSEN A/S

CVR-nr19752372
AdresseÅrhusvej 109, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.72184.12081.94752.65147.883
Personaleomkostninger-22.950-54.771-47.743-39.421-36.964
Afskrivninger-982-418-226-192-331
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.79028.93233.97813.03710.588
Finansielle indtægter85584325912336
Finansielle udgifter-196-275-221-80-412
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto13.6734.3234.4559850
Finansielle poster netto14.3324.8924.493917-75
Ordinært resultat19.12233.82336.24413.95410.513
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat19.12233.82336.24413.95410.513
Skat af årets resultat-1.268-6.589-7.538-2.959-2.417
Årets resultat17.85527.23428.70610.9958.096

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill5161.4141.385017
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5161.4141.385017
Grunde og bygninger1445912100
Andre anlæg og driftsmidler156303173430549
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt300362294430549
Kapitalandele18.9336.8103.9371.7090
Langfristede tilgodehavender0067600
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3197050671757
Finansielle anlægsaktiver i alt19.2517.5164.6132.380757
Anlægsaktiver i alt20.0679.2926.2922.8101.323
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1183.4233.5163.2834.976
Tilgodehavender hos nærtstående parter25.9403.8436.8513.8474.227
Andre tilgodehavender2.9135.6705.7111.4631.446
Værdipapirer660262624
Likvide midler14.08551.38141.03318.8308.965
Omsætningsaktiver i alt44.65365.39157.86628.38220.818
Status balance64.71974.68364.15831.19222.140
Selskabskapital1.2601.2601.2601.2601.260
Overført resultat4.36015.70911.17910.0460
Udbytte17.80020.40015.30008.096
Øvrige reserver16.3855.4503.1779490
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel39.80442.81930.91512.2559.356
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt39.80442.81930.91512.2559.356
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter14.2324.1156.9811.6010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker25324300
Selskabsskat1.3556.5507.4833.1622.374
Varekreditorer2.2924.0014.6423.2732.733
Anden gæld7.01117.16514.09410.9007.678
Kortfristet gæld i alt24.91531.86333.24318.93712.784
Passiver i alt64.71974.68364.15831.19222.140

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6410610210094
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET JOHN FRANDSEN A/S

CVR-nr 19752372

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET JOHN FRANDSEN A/S

CVR-nr: 19752372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET JOHN FRANDSEN A/S

CVR-nr: 19752372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger