Proff
Proff
Annonce
Annonce

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr35141693
AdresseStorgade 21A, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

755

51

148

64

121

Personaleomkostninger

-532

0

0

0

0

Afskrivninger

-39

-15

-24

-18

-23

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

23

Primært resultat

184

37

124

46

98

Finansielle indtægter

1

1

1

0

-
Finansielle udgifter

-5

-5

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

1

0

-
Finansielle poster netto

-4

-4

2

0

0

Ordinært resultat

180

33

124

46

98

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

180

33

124

46

98

Skat af årets resultat

-26

-5

-18

-6

-8

Årets resultat

154

27

106

40

90

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

209

73

88

27

55

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

209

73

88

27

55

Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Anlægsaktiver i alt

209

73

88

27

55

Varebeholdninger

75

40

12

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

283

308

263

54

23

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

-
Andre tilgodehavender

68

62

50

50

-
Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

187

639

5

85

87

Omsætningsaktiver i alt

613

1.049

330

189

110

Status balance

822

1.122

417

216

165

Selskabskapital

10

10

9

8

6

Overført resultat

433

279

266

160

119

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

443

289

275

168

125

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

443

289

275

168

125

Udskudt skat

0

0

0

0

2

Hensættelse

4

1

0

0

2

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

19

2

19

8

-
Varekreditorer

14

19

82

11

11

Anden gæld

341

811

42

29

20

Kortfristet gæld i alt

375

833

143

49

37

Passiver i alt

822

1.122

417

216

165

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

2

---

0

Hent gratis årsrapporter

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr 35141693

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr: 35141693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr: 35141693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger