Proff
Proff
Annonce
Annonce

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr35141693
AdresseStorgade 21A, 4180 Sorø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.561

755

51

148

64

Personaleomkostninger

-1.511

-532

0

0

0

Afskrivninger

-47

-39

-15

-24

-18

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

3

184

37

124

46

Finansielle indtægter

1

1

1

1

0

Finansielle udgifter

-2

-5

-5

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

1

0

Finansielle poster netto

-1

-4

-4

2

0

Ordinært resultat

2

180

33

124

46

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2

180

33

124

46

Skat af årets resultat

-4

-26

-5

-18

-6

Årets resultat

-2

154

27

106

40

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

202

209

73

88

27

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

202

209

73

88

27

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

202

209

73

88

27

Varebeholdninger

102

75

40

12

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

389

283

308

263

54

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

74

68

62

50

50

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

19

187

639

5

85

Omsætningsaktiver i alt

585

613

1.049

330

189

Status balance

786

822

1.122

417

216

Selskabskapital

10

10

10

9

8

Overført resultat

431

433

279

266

160

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

441

443

289

275

168

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

441

443

289

275

168

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

6

4

1

-

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

19

2

19

8

Varekreditorer

5

14

19

82

11

Anden gæld

334

341

811

42

29

Kortfristet gæld i alt

340

375

833

143

49

Passiver i alt

786

822

1.122

417

216

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

2

---

Hent gratis årsrapporter

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr 35141693

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr: 35141693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Egebjerg Landsbyvirksomhed A.M.B.A.

CVR-nr: 35141693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger