Proff
Proff
Annonce

Effektiv Byg A/S

CVR-nr29817928CVRP-nr1015105395
AdresseLøjtoftevej 27, 4900 Nakskov

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.69218.17115.68013.11619.048
Personaleomkostninger-14.107-15.961-13.603-11.707-13.402
Afskrivninger-761-636-677-600-594
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.8241.5741.4008095.052
Finansielle indtægter5037338748
Finansielle udgifter-80-70-68-64-96
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-30-33-3622-48
Ordinært resultat4.7941.5411.3658325.004
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.7941.5411.3658325.004
Skat af årets resultat-1.056-330-305-186-1.108
Årets resultat3.7381.2111.0606463.896

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill175797137177
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt175797137177
Grunde og bygninger1.2361.5051.6521.6411.519
Andre anlæg og driftsmidler1.2091.347626524956
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.4442.8522.2782.1652.475
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2020202020
Finansielle anlægsaktiver i alt2020202020
Anlægsaktiver i alt2.4812.9292.3952.3222.672
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.2889.9298.5597.6097.189
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.5523.8484.09900
Andre tilgodehavender22891392.7153.054
Værdipapirer00000
Likvide midler7.1767467402.8693.360
Omsætningsaktiver i alt20.43414.77413.66013.40713.758
Status balance22.91517.70316.05515.72916.429
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9.4597.7217.6106.5506.904
Udbytte2.000001.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.9598.2218.1108.0509.404
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.9598.2218.1108.0509.404
Udskudt skat00000
Hensættelse--02155
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter141180220261306
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0480429424155
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt141660649685461
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.006676000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.0236700
Selskabsskat1.04236137152704
Varekreditorer6.5744.1422.6852.9342.475
Anden gæld2.1932.6214.5083.8873.330
Kortfristet gæld i alt10.8158.8227.2966.9736.509
Passiver i alt22.91517.70316.05515.72916.429

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2935292832
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Effektiv Byg A/S

CVR-nr 29817928

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Effektiv Byg A/S

CVR-nr: 29817928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Effektiv Byg A/S

CVR-nr: 29817928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger