Proff
Proff
Annonce
Annonce

ECCO SNEAKS & DATA ApS

CVR-nr38043447
AdresseIndustrivej 5, 6261 Bredebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

9.213

413.631

1.437.692

-66

-2.891

Personaleomkostninger

-8.380

-6.811.015

-5.561.183

-5.313

-2.893

Afskrivninger

-275

-91.692

-2.024.858

-460

-456

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-558

6.489.076

6.148.349

-5.840

-6.239

Finansielle indtægter

7

4.035

0

3

25

Finansielle udgifter

-155

-103.468

-55.546

-47

-38

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-149

-99.433

-55.546

-44

-13

Ordinært resultat

410

-6.588.509

-6.203.895

-5.884

-6.252

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

410

-6.588.509

-6.203.895

-5.884

-6.252

Skat af årets resultat

-564

1.860.759

1.413.902

1.305

1.381

Årets resultat

-154

-4.727.750

-4.789.993

-4.579

-4.871

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

1.138

1.288

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

1.138

1.288

Grunde og bygninger

130

197.365

265.033

722

527

Andre anlæg og driftsmidler

3

26.772

50.796

481

648

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

132

224.137

315.829

1.203

1.175

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

10.000

354.234

343

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

333

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

10.000

354.234

343

333

Anlægsaktiver i alt

132

234.137

670.063

2.684

2.796

Varebeholdninger

0

0

436.960

611

1.255

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

6.496

1.041.262

1.110.190

3.178

0

Andre tilgodehavender

164

1.894.376

1.620.544

1.658

1.577

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

3.753

5.484.794

9.202.000

2.187

8.278

Omsætningsaktiver i alt

10.414

8.420.432

12.369.694

7.635

11.110

Status balance

10.546

8.654.569

13.039.757

10.319

13.906

Selskabskapital

700

700.000

700.000

650

650

Overført resultat

5.079

5.233.680

9.961.430

7.301

-7.470

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

19.350

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.779

5.933.680

10.661.430

7.951

12.530

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.779

5.933.680

10.661.430

7.951

12.530

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

113

86

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.394

1.457.699

479.572

406

417

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

48

32.751

13.720

8

17

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

53

148.429

4.567

395

55

Anden gæld

3.272

1.082.010

1.880.468

1.445

800

Kortfristet gæld i alt

4.767

2.720.889

2.378.327

2.255

1.289

Passiver i alt

10.546

8.654.569

13.039.757

10.319

13.906

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

10

9

7

5

3

Hent gratis årsrapporter

ECCO SNEAKS & DATA ApS

CVR-nr 38043447

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ECCO SNEAKS & DATA ApS

CVR-nr: 38043447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ECCO SNEAKS & DATA ApS

CVR-nr: 38043447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger