Proff
Proff

Ebberup Vognmandsforretning ApS

CVR-nr25173589CVRP-nr1007384846
AdresseRybergsvej 1A, 5631 Ebberup

Ebberup Vognmandsforretning – er din vognmand på Fyn. Vi udfører alt i transport, levering af grus, granitskærver, jord m.m. Bortkørsel af haveaffald, brandbart affald, deponiaffald m.v. Vi er specialiseret i specialtransport med blokvogn/maskintransport, kranløft og baksning af maskiner og studenterkørsel. Mangler du en professionel vognmand, der overholder aftaler og tidspunkter? – så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

10.070

11.245

9.635

10.166

10.882

Personaleomkostninger

-6.205

-6.623

-6.659

-6.603

-6.456

Afskrivninger

-3.090

-3.063

-2.556

-2.316

-2.181

Kapacitetsomkostninger

0

-344

0

0

0

Primært resultat

774

1.216

420

1.246

2.245

Finansielle indtægter

171

202

189

134

100

Finansielle udgifter

-263

-382

-486

-577

-179

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-92

-180

-297

-443

-79

Ordinært resultat

598

935

29

736

2.116

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

598

935

29

736

2.116

Skat af årets resultat

-46

-166

-50

-182

-312

Årets resultat

553

769

-21

554

1.804

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

3.769

3.817

3.826

3.864

1.217

Andre anlæg og driftsmidler

13.200

18.282

19.545

14.739

13.447

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

16.969

22.099

23.371

18.603

14.664

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

50

100

100

335

335

Finansielle anlægsaktiver i alt

50

100

100

335

335

Anlægsaktiver i alt

17.019

22.199

23.471

18.938

14.999

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.818

3.831

2.236

3.545

4.081

Tilgodehavender hos nærtstående parter

43

141

80

0

66

Andre tilgodehavender

361

348

630

334

272

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

7

164

9

17

2

Omsætningsaktiver i alt

3.229

4.484

2.954

3.896

4.422

Status balance

20.248

26.683

26.426

22.834

19.421

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

6.123

5.970

5.201

5.223

4.669

Udbytte

200

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

6.448

6.095

5.326

5.348

4.794

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

6.448

6.095

5.326

5.348

4.794

Udskudt skat

0

0

1.027

977

0

Hensættelse

1.250

1.193

1.027

977

795

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

1.128

1.193

1.257

1.320

591

Langfristet gæld til banker

789

919

1.045

1.165

111

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

5.430

9.851

11.044

7.320

7.464

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

7.348

11.964

13.346

9.806

8.166

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

8

24

8

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

731

1.879

803

739

206

Selskabsskat

0

11

11

28

34

Varekreditorer

1.017

1.037

709

1.702

1.673

Anden gæld

3.582

4.628

5.315

4.328

3.746

Kortfristet gæld i alt

5.202

7.431

6.727

6.704

5.667

Passiver i alt

20.248

26.683

26.426

22.834

19.421

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

14

16

15

15

15

Hent gratis årsrapporter

Ebberup Vognmandsforretning ApS

CVR-nr 25173589

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Profile-7026607

Åbningstider

Mandag
7:00 - 17:00
Tirsdag
7:00 - 17:00
Onsdag
7:00 - 17:00
Torsdag
7:00 - 17:00
Fredag
7:00 - 17:00

OBS - Vi tager altid telefonen

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger