Proff
Proff
Annonce
Annonce

EBBE DALSGAARD A/S

CVR-nr20899689
AdresseVejenbrødvej 45 A, 2980 Kokkedal

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.49925.84825.69219.21130.124
Personaleomkostninger-19.318-18.577-17.150-16.438-19.051
Afskrivninger-2.121-2.373-3.070-3.857-4.050
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat7.0604.8975.473-1.0857.024
Finansielle indtægter102170342413
Finansielle udgifter-314-88-85-101-207
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-21182-51-77-193
Ordinært resultat6.8494.9805.423-1.1626.831
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.8494.9805.423-1.1626.831
Skat af årets resultat-1.388-1.004-1.198238-1.518
Årets resultat5.4603.9764.224-9255.312

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000675
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000675
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler7.9716.0195.6037.85410.125
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.9716.0195.6037.85410.125
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt7.9716.0195.6037.85410.800
Varebeholdninger5083041.9482.015260
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.45917.71011.4855.20723.231
Tilgodehavender hos nærtstående parter001.0002.1630
Andre tilgodehavender89153238376152
Værdipapirer2.109377215233219
Likvide midler7.7047.1758.9862.6632.461
Omsætningsaktiver i alt25.47626.39624.52613.28126.765
Status balance33.44632.41530.12921.13537.565
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat16.43513.97511.9999.77410.699
Udbytte3.0002.0002.00005.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.93516.47514.49910.27416.199
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.93516.47514.49910.27416.199
Udskudt skat00000
Hensættelse4.7793.6533.5602.9875.037
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld04311.1981.7682.655
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt04311.1981.7682.655
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1601280
Selskabsskat2429116231.801387
Varekreditorer4.2116.8925.7182.0364.416
Anden gæld4.2634.0534.5172.2608.871
Kortfristet gæld i alt8.73211.85610.8716.10513.674
Passiver i alt33.44632.41530.12921.13537.565

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3132313436
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EBBE DALSGAARD A/S

CVR-nr 20899689

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

EBBE DALSGAARD A/S

CVR-nr: 20899689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EBBE DALSGAARD A/S

CVR-nr: 20899689

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger