Proff
Proff
Annonce
Annonce

E. HESSEL. BRANDE ApS

CVR-nr67398610
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKKDKK
Nettoomsætning

0

0

0

--
Vareforbrug

21

20

21

19

22

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-21

-20

-21

-19

-22

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-5.134

0

0

0

0

Primært resultat

-5.155

-20

-21

-19

-22

Finansielle indtægter

53

50

35

90

72

Finansielle udgifter

-116

-23

-41

-1

-144

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

85.670

64.083

6.450

-6

1.274

Finansielle poster netto

85.607

64.110

6.444

84

1.202

Ordinært resultat

80.452

64.090

6.423

65

1.180

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

80.452

64.090

6.423

65

1.180

Skat af årets resultat

-17.654

-14.092

-1.413

-18

-262

Årets resultat

62.798

49.998

5.010

47

918

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

115.169

93.954

29.010

21.750

21.012

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

115.169

93.954

29.010

21.750

21.012

Anlægsaktiver i alt

115.169

93.954

29.010

21.750

21.012

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

10.000

512

517

512

705

Andre tilgodehavender

85

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

248

208

187

159

134

Omsætningsaktiver i alt

10.333

720

704

671

839

Status balance

125.502

94.674

29.714

22.421

21.851

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

-3.504

4.408

18.678

20.822

20.240

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

94.070

72.741

7.817

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

91.067

77.650

26.996

21.322

20.740

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

91.067

77.650

26.996

21.322

20.740

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

809

649

488

315

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

15.718

2.099

626

606

588

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

18.712

14.111

1.439

0

202

Varekreditorer

5

5

5

5

5

Anden gæld

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

34.436

16.215

2.069

611

796

Passiver i alt

125.502

94.674

29.714

22.421

21.851

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

E. HESSEL. BRANDE ApS

CVR-nr 67398610

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

E. HESSEL. BRANDE ApS

CVR-nr: 67398610

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

E. HESSEL. BRANDE ApS

CVR-nr: 67398610

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger