Proff
Proff

DS Flexhal

CVR-nr41416998
AdresseSamsøvej 2, 9500 Hobro

DS Flexhal
 - Part of GODBECK- 

Vi er totalentreprenører med stort T. Du får derfor en projektorienteret partner, der favner hele processen og alle de nødvendige kompetencer for at sikre dig et perfekt byggeri. Samtidig har vi knowhow og erfaring til at rådgive dig i alle faser, fra den indledende idéudvikling og projektering til overdragelsen af dit nøglefærdige byggeri.

Vi lytter. Vi beslutter. Vi handler
Uanset om du er uerfaren bygherre eller professionel byggeaktør, vil du opleve, at vi er gode til at lytte, forstå og handle. Med en flad og flexibel organisation kan vores medarbejdere desuden træffe hurtige beslutninger på egen hånd.

For at skabe en tillidsfuld relation, får du en fast kontakt hos DS Flexhal fra start til slut. Det giver større overblik, bedre kommunikation og maksimal tryghed.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-032022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

03.06.2020

Sluttdato

31.03.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-032022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning942.0471.227.228--
Vareforbrug809.5921.061.82700
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste132.572167.665135.376-9
Personaleomkostninger-42.724-55.182-48.0550
Afskrivninger-309-301-1300
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat89.539112.18287.191-9
Finansielle indtægter1.5744488690
Finansielle udgifter-150-5.153-1.9110
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto15-1.36541.6680
Finansielle poster netto1.439-6.07040.6260
Ordinært resultat90.978106.112127.817-9
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat90.978106.112127.817-9
Skat af årets resultat-20.028-23.651-18.9532
Årets resultat70.95082.461108.864-7

BALANCEREGNSKAB

2023-032022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler1.3061.4601600
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt1.3061.4601600
Kapitalandele1.1231.26039.8250
Langfristede tilgodehavender150.000000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt151.1231.26039.8250
Anlægsaktiver i alt152.4292.72039.9850
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser375.301149.662310.9360
Tilgodehavender hos nærtstående parter93.88758.6003.7500
Andre tilgodehavender13.3895.029792
Værdipapirer0000
Likvide midler212.998335.188153.26150.196
Omsætningsaktiver i alt696.380548.994468.35150.198
Status balance848.809551.714508.33650.198
Selskabskapital6.2506.2506.2501.000
Overført resultat315.454244.656128.33349.193
Udbytte0000
Øvrige reserver0034.2800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel321.704250.906168.86350.193
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt321.704250.906168.86350.193
Udskudt skat0000
Hensættelse39.43217.59827.013-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter25.4657.90518.9770
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat039.5964.7690
Varekreditorer438.385225.823151.1415
Anden gæld23.8239.886137.5730
Kortfristet gæld i alt487.673283.210312.4605
Passiver i alt848.809551.714508.33650.198

ANDET

2023-032022-062021-062020-06
Antal ansatte6155470
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DS Flexhal

CVR-nr 41416998

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 31.03.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 03.06.2020 (PDF)

Periode: 03.06.2020 - 30.06.2020

Kreditrapport

DS Flexhal

CVR-nr: 41416998

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7054799


Certificeringer

Medlem af dansk byggeri
Medlem af dansk byggeri
DS Flexhal arbejder for de 17 Verdensmål
DS Flexhal arbejder for de 17 Verdensmål
DS Flexhal er medlem af Green building council Denmark
DS Flexhal er medlem af Green building council Denmark

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

DS Flexhal

CVR-nr: 41416998

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger