Proff
Proff
Annonce
Annonce

DKT Holdings ApS

CVR-nr39186829
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000011.581.000
Vareforbrug3.0002.0001.00004.304.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-3.000-2.000008.266.000
Personaleomkostninger0000-2.232.000
Afskrivninger0000-3.929.000
Kapacitetsomkostninger000-4.0000
Primært resultat-3.000-2.000-1.000-4.000-364.000
Finansielle indtægter1.962.0001.800.0001.658.0001.529.000988.000
Finansielle udgifter-1.957.000-1.799.000-1.659.000-1.529.000-3.350.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-3.005.000
Finansielle poster netto5.0001.000-1.0000-5.367.000
Ordinært resultat2.000-1.000-2.000-4.000-3.714.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.000-1.000-2.000-4.000-3.714.000
Skat af årets resultat122.00056.00064.00059.000103.000
Årets resultat124.00055.00062.00055.000-2.951.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000038.541.000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000014.597.000
Kapitalandele4.113.0004.113.00004.113.000893.000
Langfristede tilgodehavender22.691.00020.841.000017.595.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt26.804.00024.954.000021.708.000893.000
Anlægsaktiver i alt26.804.00024.954.00023.256.00021.708.00060.320.000
Varebeholdninger0000187.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.351.0001.242.0001.140.0001.048.000988.000
Andre tilgodehavender46.00057.00066.00050.00038.000
Værdipapirer00000
Likvide midler193.00084.00049.0009.0002.381.000
Omsætningsaktiver i alt1.590.0001.383.0001.255.0001.107.0005.552.000
Status balance28.394.00026.337.00024.511.00022.815.00065.872.000
Selskabskapital00000
Overført resultat4.407.0004.283.0004.228.0004.166.000886.000
Udbytte00000
Øvrige reserver00005.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.407.0004.283.0004.228.0004.166.000891.000
Minoritetsinteressernes andel00002.000
Egenkapital i alt4.407.0004.283.0004.228.0004.166.000893.000
Udskudt skat00004.663.000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000049.120.000
Langfristet gæld til nærtstående parter22.637.00020.815.000017.599.0000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt22.637.00020.815.00019.141.00017.599.00053.783.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.000001.0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000117.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer0001.0000
Anden gæld1.349.0001.239.0001.142.0001.048.0002.514.000
Kortfristet gæld i alt1.350.0001.239.0001.142.0001.050.00010.108.000
Passiver i alt28.394.00026.337.00024.511.00022.815.00065.872.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00004.686
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DKT Holdings ApS

CVR-nr 39186829

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DKT Holdings ApS

CVR-nr: 39186829

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DKT Holdings ApS

CVR-nr: 39186829

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger