Proff
Proff
Annonce
Annonce

DKfliser.dk ApS

CVR-nr39668254
AdresseIndustrivej 5, 9600 Aars

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

25.06.2018

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

2.540

3.253

2.170

1.337

Personaleomkostninger

-2.552

-1.657

-1.091

-674

Afskrivninger

-169

-86

-86

-86

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

-181

1.510

993

577

Finansielle indtægter

106

0

0

0

Finansielle udgifter

-22

-21

-36

-8

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

54

19

0

Finansielle poster netto

84

33

-18

-8

Ordinært resultat

-97

1.544

975

569

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

-97

1.544

975

569

Skat af årets resultat

0

-291

-221

-126

Årets resultat

-97

1.252

755

442

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

257

343

429

514

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

257

343

429

514

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

167

250

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

167

250

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

424

593

429

514

Varebeholdninger

75

45

20

76

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

398

293

65

254

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.000

2.767

1.313

0

Andre tilgodehavender

2.561

297

243

377

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

696

1.568

1.542

355

Omsætningsaktiver i alt

5.738

4.978

3.206

1.081

Status balance

6.162

5.571

3.635

1.595

Selskabskapital

50

50

50

50

Overført resultat

1.376

1.473

601

226

Udbytte

0

380

380

216

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.426

1.903

1.031

492

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.426

1.903

1.031

492

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

11

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

Selskabsskat

0

260

221

126

Varekreditorer

2.813

2.608

1.836

825

Anden gæld

1.923

800

536

152

Kortfristet gæld i alt

4.735

3.668

2.604

1.103

Passiver i alt

6.162

5.571

3.635

1.595

ANDET

2022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte

7

5

--

Hent gratis årsrapporter

DKfliser.dk ApS

CVR-nr 39668254

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 25.06.2018 (PDF)

Periode: 25.06.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

DKfliser.dk ApS

CVR-nr: 39668254

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DKfliser.dk ApS

CVR-nr: 39668254

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger