Proff
Proff

DKfliser.dk ApS

CVR-nr39668254CVRP-nr1023732005
AdresseIndustrivej 5, 9600 Aars

DKfliser lægger vægt på brugervenlighed og et højt serviceniveau og det er vigtigt for os, at dit køb hos os bliver en god oplevelse.
Vi står klar til at besvare alle dine spørgsmål enten via telefon eller e-mail. Vi bestræber os for at kunne sælge de bedste produkter billigst muligt, og med kundeservice i særklasse. Vi har været igang siden 2008 så vi kender markedet og stort set alle produkter og farver der findes på markedet.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

25.06.2018

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

2.540

3.253

2.170

1.337

Personaleomkostninger

-2.552

-1.657

-1.091

-674

Afskrivninger

-169

-86

-86

-86

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

-181

1.510

993

577

Finansielle indtægter

106

0

0

0

Finansielle udgifter

-22

-21

-36

-8

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

54

19

0

Finansielle poster netto

84

33

-18

-8

Ordinært resultat

-97

1.544

975

569

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

-97

1.544

975

569

Skat af årets resultat

0

-291

-221

-126

Årets resultat

-97

1.252

755

442

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

257

343

429

514

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

257

343

429

514

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

167

250

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

167

250

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

424

593

429

514

Varebeholdninger

75

45

20

76

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

398

293

65

254

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.000

2.767

1.313

0

Andre tilgodehavender

2.561

297

243

377

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

696

1.568

1.542

355

Omsætningsaktiver i alt

5.738

4.978

3.206

1.081

Status balance

6.162

5.571

3.635

1.595

Selskabskapital

50

50

50

50

Overført resultat

1.376

1.473

601

226

Udbytte

0

380

380

216

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.426

1.903

1.031

492

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.426

1.903

1.031

492

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

11

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

Selskabsskat

0

260

221

126

Varekreditorer

2.813

2.608

1.836

825

Anden gæld

1.923

800

536

152

Kortfristet gæld i alt

4.735

3.668

2.604

1.103

Passiver i alt

6.162

5.571

3.635

1.595

ANDET

2022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte

7

5

--

Hent gratis årsrapporter

DKfliser.dk ApS

CVR-nr 39668254

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 25.06.2018 (PDF)

Periode: 25.06.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

DKfliser.dk ApS

CVR-nr: 39668254

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7017981

Firmaets links


Certificeringer

Danmarks største udvalg | Største udvalg i belægning
Danmarks største udvalg | Største udvalg i belægning
Kundeservice | Tlf. 70 40 40 41 · Åbent alle hverdage
Kundeservice | Tlf. 70 40 40 41 · Åbent alle hverdage
Levering i hele Danmark | Levering indenfor 3-5 hverdage
Levering i hele Danmark | Levering indenfor 3-5 hverdage

Åbningstider

Mandag
9:00 - 15:00
Tirsdag
9:00 - 15:00
Onsdag
9:00 - 15:00
Torsdag
9:00 - 15:00
Fredag
9:00 - 14:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Webshop altid åben

Kreditrapport

DKfliser.dk ApS

CVR-nr: 39668254

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger