Proff
Proff
Annonce
Annonce

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr56780416
AdresseHolger Danskes Vej 31, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

10.085

9.631

9.458

8.942

8.680

Personaleomkostninger

-9.589

-9.006

-8.876

-8.519

-8.361

Afskrivninger

-656

-652

-672

-599

-473

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-160

-27

-91

-176

-154

Finansielle indtægter

336

214

234

309

324

Finansielle udgifter

-232

-253

-167

-140

-219

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

104

-39

67

169

105

Ordinært resultat

60

60

60

63

61

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

60

60

60

63

61

Skat af årets resultat

-20

-19

-19

-19

-21

Årets resultat

40

41

41

44

40

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

1.683

1.724

1.765

1.805

1.842

Andre anlæg og driftsmidler

1.252

1.867

2.415

2.926

1.466

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

2.746

Materielle anlægsaktiver i alt

2.935

3.591

4.180

4.731

4.682

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2.935

3.591

4.180

4.731

4.682

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

142.531

145.209

103.072

102.482

105.654

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

4.338

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

20.622

Omsætningsaktiver i alt

142.637

145.260

107.458

102.525

126.546

Status balance

145.572

148.850

111.638

107.256

131.228

Selskabskapital

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

Overført resultat

1.131

976

821

780

622

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.631

5.476

5.321

5.280

5.122

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.631

5.476

5.321

5.280

5.122

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

51

111

128

109

90

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

245

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

245

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

7.989

22.127

2.336

10.428

1

Selskabsskat

40

36

0

0

0

Varekreditorer

124.613

113.271

96.807

85.760

120.167

Anden gæld

7.247

7.829

7.047

5.435

5.848

Kortfristet gæld i alt

139.890

143.263

106.189

101.622

126.016

Passiver i alt

145.572

148.850

111.638

107.256

131.228

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

16

15

15

15

14

Hent gratis årsrapporter

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr 56780416

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr: 56780416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr: 56780416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger