Proff
Proff
Annonce
Annonce

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr56780416
AdresseHolger Danskes Vej 31, 8960 Randers SØ

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.0859.6319.4588.9428.680
Personaleomkostninger-9.589-9.006-8.876-8.519-8.361
Afskrivninger-656-652-672-599-473
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-160-27-91-176-154
Finansielle indtægter336214234309324
Finansielle udgifter-232-253-167-140-219
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto104-3967169105
Ordinært resultat6060606361
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6060606361
Skat af årets resultat-20-19-19-19-21
Årets resultat4041414440

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.6831.7241.7651.8051.842
Andre anlæg og driftsmidler1.2521.8672.4152.9261.466
Øvrige materielle anlægsaktiver00002.746
Materielle anlægsaktiver i alt2.9353.5914.1804.7314.682
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.9353.5914.1804.7314.682
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser142.531145.209103.072102.482105.654
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender004.33800
Værdipapirer00000
Likvide midler000020.622
Omsætningsaktiver i alt142.637145.260107.458102.525126.546
Status balance145.572148.850111.638107.256131.228
Selskabskapital4.5004.5004.5004.5004.500
Overført resultat1.131976821780622
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.6315.4765.3215.2805.122
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.6315.4765.3215.2805.122
Udskudt skat00000
Hensættelse5111112810990
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002450
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.98922.1272.33610.4281
Selskabsskat4036000
Varekreditorer124.613113.27196.80785.760120.167
Anden gæld7.2477.8297.0475.4355.848
Kortfristet gæld i alt139.890143.263106.189101.622126.016
Passiver i alt145.572148.850111.638107.256131.228

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1615151514
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr 56780416

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr: 56780416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DJ SUPPLY A/S

CVR-nr: 56780416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger