Proff
Proff
Annonce
Annonce

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr18096641
AdresseØstre Havnegade 63, 9000 Aalborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

650.911

479.327

666.021

756.122

822.020

Vareforbrug

316.446

262.088

311.739

340.235

380.425

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

360.403

264.185

390.555

447.368

462.365

Personaleomkostninger

-346.701

-233.086

-347.014

-414.662

-406.745

Afskrivninger

-12.876

-296

-31.821

-46.190

-72.161

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

826

30.803

11.720

-13.484

-16.541

Finansielle indtægter

6.641

12.707

6.459

12.052

950

Finansielle udgifter

-22.807

-185

-997

-757

-4.570

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

25.549

0

0

0

Finansielle poster netto

-16.166

38.071

5.462

11.295

-3.620

Ordinært resultat

-15.340

68.874

17.182

-2.189

-20.161

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-15.340

68.874

17.182

-2.189

-20.161

Skat af årets resultat

7.971

-9.652

-7.012

-13.634

-9.940

Årets resultat

-7.369

59.222

10.170

-15.823

-30.101

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

29.584

0

46.871

65.495

101.082

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

1.807

3.820

Immaterielle anlægsaktiver i alt

29.584

0

46.871

67.302

104.902

Grunde og bygninger

57.674

1.333

149.928

152.910

156.407

Andre anlæg og driftsmidler

1.737

2.515

246

8.481

12.334

Øvrige materielle anlægsaktiver

3.662

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

63.073

3.848

150.174

161.391

168.741

Kapitalandele

6.347

187.252

6.532

8.328

4.923

Langfristede tilgodehavender

4.845

1.134

2.453

2.753

1.743

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

11.192

188.386

8.985

11.081

6.666

Anlægsaktiver i alt

103.849

192.234

206.030

239.774

280.309

Varebeholdninger

0

0

0

2.002

2.724

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

59.322

42.293

63.843

70.143

81.988

Tilgodehavender hos nærtstående parter

39.932

28.556

0

4.106

8.582

Andre tilgodehavender

17.703

52.124

5.961

3.464

15.823

Værdipapirer

121.258

140.806

133.741

123.300

111.765

Likvide midler

151.237

65.768

138.051

76.776

27.234

Omsætningsaktiver i alt

395.420

336.929

348.898

288.407

257.559

Status balance

499.269

529.163

554.928

528.181

537.868

Selskabskapital

58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

Overført resultat

145.968

253.188

196.082

185.912

203.620

Udbytte

100.000

2.000

0

2.000

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

302.832

313.188

254.237

245.912

261.620

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

302.832

313.188

254.237

245.912

261.620

Udskudt skat

-452

-326

-887

-1.022

-3.018

Hensættelse

4.500

3.284

16.227

11.974

9.169

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

36.271

39.003

41.507

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

2.463

0

27.676

11.986

2.463

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

2.463

0

63.947

50.989

43.970

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

83.313

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

1.362

6.067

7.794

2.960

8.891

Varekreditorer

141.811

84.928

133.150

130.551

132.147

Anden gæld

46.301

38.383

79.573

85.795

82.071

Kortfristet gæld i alt

189.474

212.691

220.517

219.306

223.109

Passiver i alt

499.269

529.163

554.928

528.181

537.868

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

643

411

634

727

781

Hent gratis årsrapporter

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr 18096641

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr: 18096641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Det Nordjyske Mediehus A/S

CVR-nr: 18096641

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger