Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND

CVR-nr24245993
AdresseVestergade 20, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-46-64---46
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-46834-45-52-46
Finansielle indtægter127125121161269
Finansielle udgifter-10000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto704772858685446
Finansielle poster netto830897979846715
Ordinært resultat784834934794669
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat784834934794669
Skat af årets resultat00000
Årets resultat784834934794669

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele24.52924.53424.49223.63722.955
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt24.52924.53424.49223.63722.955
Anlægsaktiver i alt24.52924.53424.49223.63722.955
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.5074.2603.8644.1784.442
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler2717111111
Omsætningsaktiver i alt4.5384.2813.8794.1934.456
Status balance29.06728.81628.37127.83027.411
Selskabskapital17.65117.65117.65117.65117.651
Overført resultat705891.1281.5761.858
Udbytte6000000
Øvrige reserver10.1099.4148.5677.5776.877
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel27.83027.65527.34626.80426.385
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt27.83027.65527.34626.80426.385
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.0001.0001.0001.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.0001.0001.0001.0001.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld01612600
Kortfristet gæld i alt238161262626
Passiver i alt29.06728.81628.37127.83027.411

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND

CVR-nr 24245993

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND

CVR-nr: 24245993

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND

CVR-nr: 24245993

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger