Proff
Proff
Annonce
Annonce

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN

CVR-nr23130416
AdresseFemmøllervej 10, 8240 Risskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning44.10742.82740.35541.00839.435
Vareforbrug7.8047.1187.0498.1586.971
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste36.44235.70933.30632.85132.465
Personaleomkostninger-28.821-27.931-25.338-26.291-25.073
Afskrivninger-2.072-2.031-2.034-2.021-1.927
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.5495.7485.4644.5395.464
Finansielle indtægter3988532
Finansielle udgifter-2.089-1.914-37.124-4.174-4.186
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.050-1.906-37.116-4.169-4.154
Ordinært resultat3.4993.841-31.1823711.310
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.4993.841-31.1823711.310
Skat af årets resultat-1.119-3306.916165-25
Årets resultat2.3803.511-24.2665361.285

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver55861171480
Immaterielle anlægsaktiver i alt55861171480
Grunde og bygninger188.392190.285192.143193.421193.753
Andre anlæg og driftsmidler68025293446
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt189.071190.310192.172193.455193.800
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender616640664688201
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt616640664688201
Anlægsaktiver i alt189.742191.035192.953194.291194.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.5931.9828171.9751.139
Værdipapirer00000
Likvide midler11.9268.1078.2989.81211.881
Omsætningsaktiver i alt13.52710.7969.38611.78713.027
Status balance203.269201.832202.339206.079207.027
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat-1.382-4.860-8.9748.0118.256
Udbytte00000
Øvrige reserver69.44269.57969.58446.41750.776
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel68.36065.01960.91054.72859.332
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt68.36065.01960.91054.72859.332
Udskudt skat00000
Hensættelse8.8007.4096.91113.97014.140
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter111.132114.216117.45692.57093.842
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.0088.6619.33236.67531.499
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt119.141122.877126.788129.245125.342
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer416310886579653
Anden gæld6.5536.2176.8447.5567.560
Kortfristet gæld i alt6.9706.5277.7308.1358.213
Passiver i alt203.269201.832202.339206.079207.027

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6764616259

Hent gratis årsrapporter

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN

CVR-nr 23130416

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN

CVR-nr: 23130416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN

CVR-nr: 23130416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger