Proff
Proff
Annonce
Annonce

Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

CVR-nr26927722
AdresseBirk Centerpark 38, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.76418.01015.60511.7019.657
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-19.363-17.707-15.302-11.313-9.453
Primært resultat401303303388204
Finansielle indtægter02505
Finansielle udgifter-75-99-31-48-79
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-75-97-27-48-74
Ordinært resultat326206276340130
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat326206276340130
Skat af årets resultat-163-60000
Årets resultat163146276340130

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender24123813113148
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt24123813113148
Anlægsaktiver i alt24123813113148
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.35911.54210.7947.0567.094
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00411.3591.896
Værdipapirer00000
Likvide midler5.4545.8669.608781206
Omsætningsaktiver i alt24.83117.47320.4719.2089.239
Status balance25.07117.71120.6029.3389.287
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat2.7152.5512.7302.4532.113
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0152.8513.0302.7532.413
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0152.8513.0302.7532.413
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld009583130
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt009583130
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001.580
Selskabsskat17060000
Varekreditorer16.9228.20912.1114.9114.337
Anden gæld4.0906.5904.5046390
Kortfristet gæld i alt22.05714.85916.6156.2726.874
Passiver i alt25.07117.71120.6029.3389.287

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2527211613

Hent gratis årsrapporter

Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

CVR-nr 26927722

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

CVR-nr: 26927722

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster

CVR-nr: 26927722

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger