Proff
Proff
Annonce

Demant A/S

CVR-nr71186911
AdresseKongebakken 9, 2765 Smørum

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00000
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger-116.000-73.000-114.000-119.000-95.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-116.000-73.000-86.000-85.00040.000
Finansielle indtægter158.00049.00024.00082.00016.000
Finansielle udgifter-413.000-147.000-95.000-59.000-77.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.740.0001.581.0002.140.000838.000989.000
Finansielle poster netto1.485.0001.483.0002.069.000861.000928.000
Ordinært resultat1.369.0001.410.0001.983.000776.000968.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.369.0001.410.0001.983.000776.000968.000
Skat af årets resultat6.00029.00032.00013.0003.000
Årets resultat1.375.0001.439.0002.015.000789.000971.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill20.00023.00026.00030.00033.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00001.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt20.00023.00026.00030.00034.000
Grunde og bygninger24.00024.00024.00024.00025.000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver1.0001.0001.0001.0000
Materielle anlægsaktiver i alt25.00025.00025.00025.00025.000
Kapitalandele16.243.00014.937.00012.862.00012.011.00010.449.000
Langfristede tilgodehavender9.0008.000010.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.014.0001.284.0001.439.00001.039.000
Finansielle anlægsaktiver i alt19.267.00016.229.00014.301.00012.021.00011.488.000
Anlægsaktiver i alt19.311.00016.277.00014.352.00012.076.00011.547.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter13.000953.00000764.000
Andre tilgodehavender062.00038.00018.00014.000
Værdipapirer00000
Likvide midler7.0000000
Omsætningsaktiver i alt52.0001.033.00047.00030.000784.000
Status balance19.363.00017.310.00014.399.00012.106.00012.331.000
Selskabskapital45.00046.00048.00048.00049.000
Overført resultat2.426.0002.522.0002.799.0005.295.0003.482.000
Udbytte00000
Øvrige reserver2.312.0001.812.0001.859.000517.0002.038.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.783.0004.380.0004.706.0005.860.0005.569.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.783.0004.380.0004.706.0005.860.0005.569.000
Udskudt skat00000
Hensættelse502.0008.0007.00010.00011.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker10.137.0006.062.0002.762.0003.473.0002.509.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld241.000233.00030.00026.00020.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.378.0006.295.0002.792.0003.499.0002.529.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.168.000383.0001.336.00049.0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter06.051.000000
Kortfristet gæld til banker1.311.00005.512.0002.656.0004.191.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld221.000193.00046.00032.00031.000
Kortfristet gæld i alt3.700.0006.627.0006.894.0002.737.0004.222.000
Passiver i alt19.363.00017.310.00014.399.00012.106.00012.331.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte443229290
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Demant A/S

CVR-nr 71186911

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Demant A/S

CVR-nr: 71186911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Demant A/S

CVR-nr: 71186911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger