Proff
Proff
Annonce

Deloitte Denmark General Partner ApS

CVR-nr38673769
AdresseWeidekampsgade 6, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-10-7-4-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-10-7-4-5
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-2-2-3-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-2-2-3-1
Ordinært resultat-3-2-9-6-7
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-3-2-9-6-7
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-3-2-9-6-7

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1515500
Værdipapirer00000
Likvide midler1113253541
Omsætningsaktiver i alt2628303946
Status balance2628303946
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-35-32-29-21-14
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1518212936
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1518212936
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld111010910
Kortfristet gæld i alt111010910
Passiver i alt2628303946

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Deloitte Denmark General Partner ApS

CVR-nr 38673769

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 30.05.2017 (PDF)

Periode: 30.05.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

Deloitte Denmark General Partner ApS

CVR-nr: 38673769

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Deloitte Denmark General Partner ApS

CVR-nr: 38673769

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger