Proff
Proff
Annonce

DEKRA AKADEMIE A/S

CVR-nr34484910
AdresseKirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug1984213922
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-198-42-13-9-22
Finansielle indtægter12315360
Finansielle udgifter-3-4-9-130-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto28.5628.06423.91129.01337.472
Finansielle poster netto28.5718.06223.91728.91937.466
Ordinært resultat28.3738.02023.90428.91037.444
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat28.3738.02023.90428.91037.444
Skat af årets resultat41101236
Årets resultat28.4158.03023.90628.93337.450

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele244.950216.388207.683183.901230.631
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt244.950216.388207.683183.901230.631
Anlægsaktiver i alt244.950216.388207.683183.901230.631
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.9622.6857.74900
Andre tilgodehavender02.6965.40013.04912.580
Værdipapirer00000
Likvide midler44730532.48571
Omsætningsaktiver i alt9.4095.41113.20315.53412.651
Status balance254.360221.800220.885199.435243.282
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat137.273140.325140.359140.36464.702
Udbytte00000
Øvrige reserver111.41579.94871.88447.97394.703
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel249.188220.773212.743188.838159.905
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt249.188220.773212.743188.838159.905
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8061.0128.10710.59783.365
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.34502200
Varekreditorer00000
Anden gæld211413012
Kortfristet gæld i alt5.1711.0268.14210.59783.377
Passiver i alt254.360221.800220.885199.435243.282

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte0000-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DEKRA AKADEMIE A/S

CVR-nr 34484910

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DEKRA AKADEMIE A/S

CVR-nr: 34484910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DEKRA AKADEMIE A/S

CVR-nr: 34484910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger