Proff
Proff
Annonce
Annonce

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr35409173
AdresseFiskerikajerne 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste260-23654-237-337
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-230000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat237-23627-237-337
Finansielle indtægter100000
Finansielle udgifter-400-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-490-2600
Finansielle poster netto-430-26-1-1
Ordinært resultat195-23627-238-339
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat195-23627-238-339
Skat af årets resultat-43242000
Årets resultat152627-238-339

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1720000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1720000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1720000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.3290400344363
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.0902431063128
Værdipapirer00000
Likvide midler1382650316
Omsætningsaktiver i alt4.557268464410507
Status balance4.729268464410507
Selskabskapital600600600600600
Overført resultat-390-542-548-575-337
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel210585225263
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt210585225263
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.3500000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer158199400370220
Anden gæld1111121524
Kortfristet gæld i alt4.520210412385244
Passiver i alt4.729268464410507

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr 35409173

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr: 35409173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr: 35409173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger