Proff
Proff
Annonce
Annonce

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr35409173
AdresseFiskerikajerne 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

260

-236

54

-237

-337

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-23

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

237

-236

27

-237

-337

Finansielle indtægter

10

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-4

0

0

-1

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-49

0

-26

0

0

Finansielle poster netto

-43

0

-26

-1

-1

Ordinært resultat

195

-236

27

-238

-339

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

195

-236

27

-238

-339

Skat af årets resultat

-43

242

0

0

0

Årets resultat

152

6

27

-238

-339

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

172

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

172

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

172

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.329

0

400

344

363

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

1.090

243

10

63

128

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

138

26

50

3

16

Omsætningsaktiver i alt

4.557

268

464

410

507

Status balance

4.729

268

464

410

507

Selskabskapital

600

600

600

600

600

Overført resultat

-390

-542

-548

-575

-337

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

210

58

52

25

263

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

210

58

52

25

263

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

4.350

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

158

199

400

370

220

Anden gæld

11

11

12

15

24

Kortfristet gæld i alt

4.520

210

412

385

244

Passiver i alt

4.729

268

464

410

507

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr 35409173

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr: 35409173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Davai Bridge & Tunnel A/S

CVR-nr: 35409173

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger