Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

Datoselskabet K123 Holding ApS

CVR-nr29533644
AdresseRugvænget 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-6

-16

-32

-29

-17

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-6

-16

-32

-29

-17

Finansielle indtægter

0

0

1

0

72

Finansielle udgifter

-21

-5

0

0

-9.877

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

318

-1.205

3.918

-892

-
Finansielle poster netto

297

-1.210

3.918

-892

-9.805

Ordinært resultat

291

-1.226

3.887

-920

-9.822

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

291

-1.226

3.887

-920

-9.822

Skat af årets resultat

4

9

0

0

36

Årets resultat

295

-1.217

3.887

-920

-9.786

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Kapitalandele

3.674

2.933

1.028

1.593

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

2.972

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

3.674

2.933

1.028

1.593

2.972

Anlægsaktiver i alt

3.674

2.933

1.028

1.593

2.972

Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

-
Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.144

1.006

1.789

2.143

2.150

Andre tilgodehavender

0

478

476

133

164

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

46

2

103

58

0

Omsætningsaktiver i alt

1.190

1.486

2.368

2.334

2.314

Status balance

4.864

4.419

3.396

3.928

5.286

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.658

1.363

2.580

69

-390

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

-1.375

4

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.783

1.488

2.705

-1.181

-261

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

1.783

1.488

2.705

-1.181

-261

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.948

2.765

637

5.058

5.449

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

0

0

0

0

-
Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

133

166

54

51

98

Kortfristet gæld i alt

3.081

2.931

691

5.109

5.547

Passiver i alt

4.864

4.419

3.396

3.928

5.286

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

0

0

---

Hent gratis årsrapporter

Datoselskabet K123 Holding ApS

CVR-nr 29533644

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Datoselskabet K123 Holding ApS

CVR-nr: 29533644

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Datoselskabet K123 Holding ApS

CVR-nr: 29533644

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger