Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

Datoselskabet De123 ApS Under Konkurs

CVR-nr38154303
AdresseFiskerikajerne 20, 8500 Grenaa

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-092018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.10.2019

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.09.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-092018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-268

224

227

-8

-14

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-201

-196

-40

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-469

1

186

-4

-14

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-94

-26

-1

-2

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-94

-26

-1

-2

0

Ordinært resultat

-564

1

186

-6

-14

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-564

1

186

-6

-14

Skat af årets resultat

123

0

-37

0

0

Årets resultat

-440

1

149

-6

-14

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-092018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

1.028

539

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

1.028

539

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

1.028

539

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

87

3

96

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

793

0

0

80

85

Andre tilgodehavender

100

70

128

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

29

35

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

1.009

114

225

80

85

Status balance

1.009

1.142

763

80

85

Selskabskapital

100

100

100

100

100

Overført resultat

-316

124

123

-26

-21

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-216

224

223

74

79

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-216

224

223

74

79

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

74

23

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

811

370

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

2

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

56

12

125

0

0

Anden gæld

1.169

22

22

6

6

Kortfristet gæld i alt

1.225

845

518

6

6

Passiver i alt

1.009

1.142

763

80

85

ANDET

2022-122021-122020-122019-092018-12
Antal ansatte

0

0

0

--

Hent gratis årsrapporter

Datoselskabet De123 ApS Under Konkurs

CVR-nr 38154303

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 30.09.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Datoselskabet De123 ApS Under Konkurs

CVR-nr: 38154303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Datoselskabet De123 ApS Under Konkurs

CVR-nr: 38154303

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger