Proff
Proff
Annonce

DanXpress Trading ApS

CVR-nr40080635
AdresseBøgekildevej 7, 8361 Hasselager

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

10.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning430317324460357
Vareforbrug301248157192358
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12969166268-1
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat12969166268-1
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter0-4-4-6-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0-4-4-6-1
Ordinært resultat12966163262-2
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12966163262-2
Skat af årets resultat-23-12-29-470
Årets resultat10654133215-2

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9030000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9030000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt22200
Anlægsaktiver i alt9232200
Varebeholdninger3535353535
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000050
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender32695180
Værdipapirer00000
Likvide midler4834254873631
Omsætningsaktiver i alt55053052741686
Status balance64256252941686
Selskabskapital5252525252
Overført resultat586481347214-2
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel63853339926650
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt63853339926650
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld43013015035
Kortfristet gæld i alt43013015035
Passiver i alt64256252941686

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DanXpress Trading ApS

CVR-nr 40080635

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 10.12.2018 (PDF)

Periode: 10.12.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

DanXpress Trading ApS

CVR-nr: 40080635

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DanXpress Trading ApS

CVR-nr: 40080635

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger