Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSKE BANK A/S

CVR-nr61126228
AdresseHolmens Kanal 2-12, 1060 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0026.673.00029.590.00025.810.000
Vareforbrug0011.792.00016.566.000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.026.00026.535.00014.881.00013.024.00025.810.000
Personaleomkostninger0-20.520.000-21.465.000-20.368.000-12.150.000
Afskrivninger0-3.058.000-3.733.00002.349.000
Kapacitetsomkostninger-31.250.000000-7.460.000
Primært resultat-782.00014.592.000-8.952.000-6.066.0008.946.000
Finansielle indtægter0000-
Finansielle udgifter0000-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.502.000013.344.00017.836.0008.300.000
Finansielle poster netto-1.502.000013.344.00017.836.0008.300.000
Ordinært resultat-2.284.00014.592.0004.392.00011.770.00017.245.000
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat-2.284.00014.592.0004.392.00011.770.00017.245.000
Skat af årets resultat-2.278.000-1.659.000-119.0003.298.000-2.555.000
Årets resultat-5.068.00012.933.0004.511.00015.068.00014.691.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver005.836.0006.072.00011.115.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.802.0005.963.0005.836.0006.072.00011.115.000
Grunde og bygninger03.400.0004.183.0004.912.000591.000
Andre anlæg og driftsmidler0000-
Øvrige materielle anlægsaktiver05.197.0004.636.0004.882.0003.918.000
Materielle anlægsaktiver i alt08.597.0008.819.0009.794.0004.509.000
Kapitalandele3.539.978.0001.694.493.000162.521.000518.694.00090.383.000
Langfristede tilgodehavender001.890.815.0001.373.139.000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000374.173.0001.783.853.000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.539.978.0001.694.493.0002.053.336.0002.266.006.0001.783.853.000
Anlægsaktiver i alt3.546.780.0001.709.053.0002.067.991.0002.281.873.0001.799.477.000
Varebeholdninger0000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000-
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender0109.816.00000-
Værdipapirer41.167.000294.610.000505.351.0000375.000
Likvide midler175.052.000248.835.0000021.333.000
Omsætningsaktiver i alt216.219.000654.219.000508.341.000022.859.000
Status balance3.762.999.0002.363.271.0002.574.837.0002.281.873.0002.177.552.000
Selskabskapital8.622.0008.622.0008.622.0008.622.0008.960.000
Overført resultat155.852.000131.950.000123.146.000114.052.000109.650.000
Udbytte01.724.0001.724.0007.329.0007.616.000
Øvrige reserver-4.156.00029.087.00026.836.00026.502.00022.988.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel160.318.000171.383.000160.328.000156.504.000149.213.000
Minoritetsinteressernes andel05.497.0008.508.00014.237.00014.299.000
Egenkapital i alt160.318.000176.881.000168.836.000170.741.000163.513.000
Udskudt skat0000-
Hensættelse03.275.0003.845.00031.089.0008.628.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld00001.337.274.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt00001.337.274.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker138.777.000191.259.000238.089.000181.660.000254.085.000
Selskabsskat2.464.000160.00022.000154.000572.000
Varekreditorer3.260.831.0001.530.808.00000-
Anden gæld200.609.000460.887.0002.160.198.0001.898.230.000422.109.000
Kortfristet gæld i alt3.602.681.0002.183.115.0002.402.155.0002.080.044.000676.766.000
Passiver i alt3.762.999.0002.363.271.0002.574.837.0002.281.873.0002.177.552.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000016.524
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSKE BANK A/S

CVR-nr 61126228

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSKE BANK A/S

CVR-nr: 61126228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSKE BANK A/S

CVR-nr: 61126228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger