Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSKE BANK A/S

CVR-nr61126228
AdresseBernstorffsgade 40, 1577 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00026.673.00029.590.000
Vareforbrug00011.792.00016.566.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste33.115.00027.455.00026.535.00014.881.00013.024.000
Personaleomkostninger-20.822.000-21.342.000-20.520.000-21.465.000-20.368.000
Afskrivninger-3.308.000-3.905.000-3.058.000-3.733.0000
Kapacitetsomkostninger-669.000-13.800.000000
Primært resultat15.401.000-7.899.00014.592.000-8.952.000-6.066.000
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8.568.0004.373.000013.344.00017.836.000
Finansielle poster netto8.568.0004.373.000013.344.00017.836.000
Ordinært resultat23.969.000-3.524.00014.592.0004.392.00011.770.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat23.969.000-3.524.00014.592.0004.392.00011.770.000
Skat af årets resultat-2.708.000-1.533.000-1.659.000-119.0003.298.000
Årets resultat21.261.000-5.057.00012.933.0004.511.00015.068.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.047.0006.038.00005.836.0006.072.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.047.0006.038.0005.963.0005.836.0006.072.000
Grunde og bygninger4.106.0002.698.0003.400.0004.183.0004.912.000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver6.080.0005.042.0005.197.0004.636.0004.882.000
Materielle anlægsaktiver i alt10.186.0007.740.0008.597.0008.819.0009.794.000
Kapitalandele496.222.000512.424.0001.694.493.000162.521.000518.694.000
Langfristede tilgodehavender0001.890.815.0001.373.139.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000374.173.000
Finansielle anlægsaktiver i alt496.222.000512.424.0001.694.493.0002.053.336.0002.266.006.000
Anlægsaktiver i alt512.455.000526.202.0001.709.053.0002.067.991.0002.281.873.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.275.804.0001.355.222.000000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00109.816.00000
Værdipapirer541.122.000515.548.000294.610.000505.351.0000
Likvide midler00248.835.00000
Omsætningsaktiver i alt1.818.971.0001.872.115.000654.219.000508.341.0000
Status balance2.331.425.0002.398.317.0002.363.271.0002.574.837.0002.281.873.000
Selskabskapital8.622.0008.622.0008.622.0008.622.0008.622.000
Overført resultat134.436.000129.185.000131.950.000123.146.000114.052.000
Udbytte6.466.00001.724.0001.724.0007.329.000
Øvrige reserver26.398.00022.700.00029.087.00026.836.00026.502.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel175.923.000160.506.000171.383.000160.328.000156.504.000
Minoritetsinteressernes andel005.497.0008.508.00014.237.000
Egenkapital i alt175.923.000160.506.000176.881.000168.836.000170.741.000
Udskudt skat00000
Hensættelse6.756.0005.916.0003.275.0003.845.00031.089.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker155.382.000140.581.000191.259.000238.089.000181.660.000
Selskabsskat989.0002.220.000160.00022.000154.000
Varekreditorer1.397.340.0001.435.201.0001.530.808.00000
Anden gæld595.035.000653.892.000460.887.0002.160.198.0001.898.230.000
Kortfristet gæld i alt2.148.746.0002.231.894.0002.183.115.0002.402.155.0002.080.044.000
Passiver i alt2.331.425.0002.398.317.0002.363.271.0002.574.837.0002.281.873.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte17.39817.044000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSKE BANK A/S

CVR-nr 61126228

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSKE BANK A/S

CVR-nr: 61126228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSKE BANK A/S

CVR-nr: 61126228

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger