Proff
Proff

Dansk Støbeasfalt ApS.

CVR-nr19472698CVRP-nr1003890473
AdresseNavervænget 9, 4000 Roskilde

Dansk Støbeasfalt løser alle typer af både store og små opgaver. Vi har mere end 75 års erfaring indenfor produktion og udlægning af støbeasfalt. Vi yder projekteringsassistance, rådgiver gerne og udarbejder tilbud uden forpligtelse. Kontakt os gerne for yderligere information.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

14.362

9.622

18.227

21.353

16.672

Personaleomkostninger

-9.056

-6.759

-7.845

0

0

Afskrivninger

-1.847

-635

-663

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

-6.920

-6.203

Primært resultat

3.459

2.228

9.720

14.433

10.469

Finansielle indtægter

0

0

0

3

2

Finansielle udgifter

-467

-265

-164

-165

-36

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-467

-265

-164

-162

-33

Ordinært resultat

2.992

1.962

9.556

14.271

10.436

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.992

1.962

9.556

14.271

10.436

Skat af årets resultat

-813

-449

-1.976

-3.235

-2.311

Årets resultat

2.179

1.513

7.580

11.037

8.125

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

21.822

17.629

8.682

2.188

2.229

Andre anlæg og driftsmidler

19.873

21.103

4.257

1.699

2.414

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

41.694

38.732

12.939

3.888

4.643

Kapitalandele

0

0

0

18

17

Langfristede tilgodehavender

124

124

124

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

107

75

Finansielle anlægsaktiver i alt

124

124

124

124

92

Anlægsaktiver i alt

41.818

38.856

13.063

4.012

4.734

Varebeholdninger

2.084

563

693

617

419

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

14.344

8.575

4.737

11.198

10.036

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

682

0

0

Andre tilgodehavender

1.130

627

117

56

883

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

2.770

1.284

12.056

21.003

7.520

Omsætningsaktiver i alt

20.329

11.048

18.285

32.941

18.912

Status balance

62.148

49.904

31.348

36.952

23.646

Selskabskapital

956

956

956

956

956

Overført resultat

27.245

25.065

23.552

15.972

11.936

Udbytte

0

0

0

7.000

3.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

28.201

26.021

24.508

23.928

15.892

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

28.201

26.021

24.508

23.928

15.892

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

2.074

1.456

2.819

1.747

3.475

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

9.000

10.200

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

7.435

3.994

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

284

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

16.435

14.194

0

284

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

5.235

1.960

0

1.689

768

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

1.200

1.200

0

0

0

Selskabsskat

53

734

21

3.301

0

Varekreditorer

5.404

2.674

2.257

3.083

2.409

Anden gæld

0

1.664

1.744

2.920

1.102

Kortfristet gæld i alt

15.439

8.232

4.022

10.993

4.280

Passiver i alt

62.148

49.904

31.348

36.952

23.646

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

15

11

15

14

13

Hent gratis årsrapporter

Dansk Støbeasfalt ApS.

CVR-nr 19472698

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Dansk Støbeasfalt ApS.

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-6981743

Firmaets links


Certificeringer

AAA Højeste kreditværdighed Bismode 1maj. 2023
AAA Højeste kreditværdighed Bismode 1maj. 2023

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Dansk Støbeasfalt ApS.

CVR-nr: 19472698

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger