Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK AUTO LOGIK A/S

CVR-nr12625995
AdresseKoldingvej 10, 6580 Vamdrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning444.520391.120436.431436.008437.771
Vareforbrug369.028341.877350.862353.536364.850
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste75.49249.24385.56982.47272.921
Personaleomkostninger-173.310-145.772-158.275-168.868-171.758
Afskrivninger-37.718-34.813-35.643-40.771-39.581
Kapacitetsomkostninger-33.944-28.147-31.739-30.213-32.016
Primært resultat45.00021.09653.82952.25940.905
Finansielle indtægter7408641.579105169
Finansielle udgifter-1.127-578-569-1.585-817
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.352-6771.144-1607
Finansielle poster netto1.964-3922.155-1.640-642
Ordinært resultat46.96423.25658.67050.91142.114
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat46.96423.25658.67050.91142.114
Skat af årets resultat-9.833-5.256-12.656-12.443-9.077
Årets resultat37.13118.00046.01438.46933.036

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000333
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000333
Grunde og bygninger184.920190.329197.505209.705211.989
Andre anlæg og driftsmidler94.314122.24284.328113.661120.401
Øvrige materielle anlægsaktiver1.3171.883003.148
Materielle anlægsaktiver i alt280.551314.455281.833323.367335.538
Kapitalandele6.6224.3905.1913.8714.033
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.6224.3905.1913.8714.033
Anlægsaktiver i alt287.173318.844287.024327.237339.904
Varebeholdninger4.4587.4863.3624.0633.852
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser79.52763.02071.11654.23760.160
Tilgodehavender hos nærtstående parter30.97221.25092.2364.48519
Andre tilgodehavender1.5629829.127186408
Værdipapirer00082.94683.472
Likvide midler39.9087.7159.45316.3067.688
Omsætningsaktiver i alt161.279105.078186.804163.981161.484
Status balance448.452423.923473.827491.218501.387
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat297.435262.656255.978301.108287.479
Udbytte012.00090.00025.00040.000
Øvrige reserver4.4921.7602.3501.0301.192
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel303.927278.416350.329329.139330.672
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt303.927278.416350.329329.139330.672
Udskudt skat00000
Hensættelse08461.7672.6122.281
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter11.08213.70116.33818.98521.753
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld48.31462.39223.42432.39826.106
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt59.39676.09339.76251.38347.858
Kortfristet gæld til nærtstående parter9688224530649
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2.6282.6462.6572.6672.534
Kortfristet gæld til banker00015.00051.231
Selskabsskat11.1706.23611.81210.7887.850
Varekreditorer24.44422.67619.60114.31016.943
Anden gæld45.91936.18847.44765.31941.369
Kortfristet gæld i alt85.12968.56781.970108.085120.576
Passiver i alt448.452423.923473.827491.218501.387

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte278259267291313
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANSK AUTO LOGIK A/S

CVR-nr 12625995

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

DANSK AUTO LOGIK A/S

CVR-nr: 12625995

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANSK AUTO LOGIK A/S

CVR-nr: 12625995

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger