Proff
Proff
Annonce
Annonce

DanishConcreteHardener ApS

CVR-nr10047919
AdresseBirkemosevej 57, 5471 Søndersø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdato

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

01.05.2017

Sluttdato

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

30.04.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-42

116

78

20

59

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-42

116

78

20

59

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-1

-1

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-1

-1

0

0

0

Ordinært resultat

-43

115

78

19

59

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-43

115

78

19

59

Skat af årets resultat

9

-26

-17

-4

-13

Årets resultat

-33

90

60

15

46

BALANCEREGNSKAB

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

137

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

12

365

136

121

102

Tilgodehavender hos nærtstående parter

9

9

12

0

0

Andre tilgodehavender

15

5

43

48

52

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

162

17

51

19

1

Omsætningsaktiver i alt

335

396

242

188

155

Status balance

335

396

242

188

155

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

112

146

56

-4

-19

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

237

271

181

121

106

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

237

271

181

121

106

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

61

41

20

10

38

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

28

6

17

0

Anden gæld

38

58

34

40

12

Kortfristet gæld i alt

98

126

61

67

50

Passiver i alt

335

396

242

188

155

ANDET

2022-042021-042020-042019-042018-04
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

DanishConcreteHardener ApS

CVR-nr 10047919

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

DanishConcreteHardener ApS

CVR-nr: 10047919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DanishConcreteHardener ApS

CVR-nr: 10047919

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger