Proff
Proff
Annonce

DANISH CROWN A/S

CVR-nr26121264
AdresseDanish Crown Vej 1, 8940 Randers SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning30.212.00023.742.00022.887.00024.795.00022.078.000
Vareforbrug27.240.00021.136.00020.806.00022.615.00019.804.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.972.0002.606.0002.081.0002.180.0002.274.000
Personaleomkostninger0000-2.900.000
Afskrivninger0000-369.000
Kapacitetsomkostninger-2.965.000-2.548.000-2.429.000-2.218.000-1.891.000
Primært resultat47.00059.000-343.000-35.000386.000
Finansielle indtægter381.000229.000229.000213.000167.000
Finansielle udgifter-660.000-283.000-273.000-288.000-284.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto340.000838.0001.156.000900.000185.000
Finansielle poster netto61.000784.0001.112.000825.00068.000
Ordinært resultat108.000843.000769.000790.000454.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat108.000843.000769.000790.000454.000
Skat af årets resultat106.000-42.00053.000-17.000-109.000
Årets resultat214.000801.000822.000773.000345.000

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill242.0000000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver152.00034.00053.00069.00059.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt394.00034.00053.00069.00059.000
Grunde og bygninger2.051.0001.530.0001.653.0001.668.0001.767.000
Andre anlæg og driftsmidler1.230.000715.000746.000747.000741.000
Øvrige materielle anlægsaktiver561.000638.000425.000340.000233.000
Materielle anlægsaktiver i alt3.842.0002.883.0002.824.0002.755.0002.741.000
Kapitalandele4.653.0005.244.0005.127.0004.485.0004.544.000
Langfristede tilgodehavender4.867.0004.281.0004.268.0003.518.0003.035.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9.520.0009.525.0009.395.0008.003.0007.579.000
Anlægsaktiver i alt13.756.00012.442.00012.272.00010.827.00010.379.000
Varebeholdninger1.650.0001.302.0001.105.0001.385.0001.220.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.233.0001.915.0001.520.0001.047.0001.585.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.191.0005.778.0003.616.0002.771.0006.784.000
Andre tilgodehavender510.000406.000307.000337.000302.000
Værdipapirer32.00030.00039.00040.00014.000
Likvide midler000390.0000
Omsætningsaktiver i alt10.663.0009.454.0006.612.0005.996.0009.935.000
Status balance24.419.00021.896.00018.884.00016.823.00020.314.000
Selskabskapital38.00038.00038.00038.00038.000
Overført resultat4.204.0003.962.0003.390.0002.693.0002.640.000
Udbytte000773.000300.000
Øvrige reserver23.00058.00015.00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.265.0004.058.0003.443.0003.504.0002.978.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.265.0004.058.0003.443.0003.504.0002.978.000
Udskudt skat0000-42.000
Hensættelse530.000383.000136.000175.000223.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.404.0002.024.0002.608.0002.861.0003.257.000
Langfristet gæld til banker6.426.0007.055.0004.568.000906.0008.052.000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000149.000
Anden langfristet gæld2.531.00018.00026.0004.003.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)02.500.0002.500.0002.500.0002.500.000
Langfristet gæld i alt11.361.00011.597.0009.702.00010.270.00013.958.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.958.0001.199.0001.828.000518.000430.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.227.00084.0001.372.000107.0001.122.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.208.0001.124.000969.000899.000802.000
Anden gæld3.870.0003.451.0001.371.0001.350.000801.000
Kortfristet gæld i alt8.263.0005.858.0005.603.0002.874.0003.155.000
Passiver i alt24.419.00021.896.00018.884.00016.823.00020.314.000

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte7.2766.4346.4686.0866.027
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DANISH CROWN A/S

CVR-nr 26121264

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

DANISH CROWN A/S

CVR-nr: 26121264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DANISH CROWN A/S

CVR-nr: 26121264

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger