Proff
Proff
Annonce
Annonce

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CVR-nr24256146
AdresseHolmens Kanal 2-12, 1060 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2018-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger0000-
Afskrivninger0000-
Kapacitetsomkostninger0000-
Primært resultat-----
Finansielle indtægter0000-
Finansielle udgifter0000-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto0000-
Ordinært resultat-----
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat-----
Skat af årets resultat0000-
Årets resultat-----

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000-
Grunde og bygninger0000-
Andre anlæg og driftsmidler0000-
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt0000-
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt0000-
Anlægsaktiver i alt0000-
Varebeholdninger0000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000-
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender0000-
Værdipapirer0000-
Likvide midler0000-
Omsætningsaktiver i alt0000-
Status balance0000-
Selskabskapital0000-
Overført resultat0000-
Udbytte0000-
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-----
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt-----
Udskudt skat0000-
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt0000-
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0000-
Selskabsskat0000-
Varekreditorer0000-
Anden gæld0000-
Kortfristet gæld i alt0000-
Passiver i alt-----

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CVR-nr 24256146

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CVR-nr: 24256146

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

CVR-nr: 24256146

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger