Proff
Proff
Annonce
Annonce

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr41866624
AdresseHolmens Kanal 2, 1060 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

20.11.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning735.423455.636
Vareforbrug5.8714.595
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste729.552451.041
Personaleomkostninger-88.990-57.106
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-22.734-6.185
Primært resultat617.828387.750
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter0-74
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto810-567
Finansielle poster netto810-641
Ordinært resultat618.638387.109
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat618.638387.109
Skat af årets resultat00
Årets resultat618.638387.109

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter653.019418.449
Andre tilgodehavender017.643
Værdipapirer00
Likvide midler00
Omsætningsaktiver i alt653.019436.092
Status balance653.019436.092
Selskabskapital10.00010.000
Overført resultat00
Udbytte618.638387.109
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel628.638397.109
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt628.638397.109
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer00
Anden gæld24.38138.983
Kortfristet gæld i alt24.38138.983
Passiver i alt653.019436.092

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte5251
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr 41866624

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 20.11.2020 (PDF)

Periode: 20.11.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr: 41866624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr: 41866624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger