Proff
Proff
Annonce

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr41866624
AdresseBernstorffsgade 40, 1577 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

20.11.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning750.742735.423455.636
Vareforbrug10.9295.8714.595
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste739.813729.552451.041
Personaleomkostninger-103.984-88.990-57.106
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger-56.008-22.734-6.185
Primært resultat579.821617.828387.750
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter00-74
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto10.355810-567
Finansielle poster netto10.355810-641
Ordinært resultat590.176618.638387.109
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat590.176618.638387.109
Skat af årets resultat000
Årets resultat590.176618.638387.109

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter629.087653.019418.449
Andre tilgodehavender0017.643
Værdipapirer000
Likvide midler000
Omsætningsaktiver i alt629.087653.019436.092
Status balance629.087653.019436.092
Selskabskapital10.00010.00010.000
Overført resultat000
Udbytte590.176618.638387.109
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel600.176628.638397.109
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt600.176628.638397.109
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer000
Anden gæld28.91124.38138.983
Kortfristet gæld i alt28.91124.38138.983
Passiver i alt629.087653.019436.092

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte585251
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr 41866624

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 20.11.2020 (PDF)

Periode: 20.11.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr: 41866624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Danica Kapitalforvaltning K/S

CVR-nr: 41866624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger