Proff
Proff
Annonce

DAHL'S VVS OG VENTILATION. NÆSTVED A/S

CVR-nr11513034
AdresseRampen 1, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

03.04.2022

03.04.2021

03.04.2020

03.04.2019

03.04.2018

Sluttdato

02.04.2023

02.04.2022

02.04.2021

02.04.2020

02.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.8297.1996.6615.9626.028
Personaleomkostninger-6.690-6.476-6.287-5.744-5.712
Afskrivninger-109-113-120-53-40
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.029610254164276
Finansielle indtægter78100
Finansielle udgifter-68-43-48-68-63
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-5000
Finansielle poster netto-60-39-47-68-63
Ordinært resultat96957120797213
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat96957120797213
Skat af årets resultat-263-126-46-32-48
Årets resultat70644416165165

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler173159213182162
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt173159213182162
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt173159213182162
Varebeholdninger383387387389515
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.6204.3803.8213.3442.374
Tilgodehavender hos nærtstående parter0181800
Andre tilgodehavender600585045
Værdipapirer00000
Likvide midler1.567283476145199
Omsætningsaktiver i alt5.9405.3535.1784.3003.467
Status balance6.1135.5125.3914.4823.629
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.9011.6951.2501.0891.024
Udbytte5000000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.9012.1951.7501.5891.524
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.9012.1951.7501.5891.524
Udskudt skat00000
Hensættelse3432128622-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld132052434536
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt132052434536
Kortfristet gæld til nærtstående parter260250245374266
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker75801900
Selskabsskat0003686
Varekreditorer1.4711.6111.4281.398798
Anden gæld9991.1861.356529920
Kortfristet gæld i alt2.7383.1053.0302.5262.069
Passiver i alt6.1135.5125.3914.4823.629

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1414141315
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

DAHL'S VVS OG VENTILATION. NÆSTVED A/S

CVR-nr 11513034

Årsrapport 03.04.2022 (PDF)

Periode: 03.04.2022 - 02.04.2023

Årsrapport 03.04.2021 (PDF)

Periode: 03.04.2021 - 02.04.2022

Årsrapport 03.04.2020 (PDF)

Periode: 03.04.2020 - 02.04.2021

Årsrapport 03.04.2019 (PDF)

Periode: 03.04.2019 - 02.04.2020

Årsrapport 03.04.2018 (PDF)

Periode: 03.04.2018 - 02.04.2019

Årsrapport 03.04.2017 (PDF)

Periode: 03.04.2017 - 02.04.2018

Kreditrapport

DAHL'S VVS OG VENTILATION. NÆSTVED A/S

CVR-nr: 11513034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

DAHL'S VVS OG VENTILATION. NÆSTVED A/S

CVR-nr: 11513034

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger