Proff
Proff

Curant teknik ApS

CVR-nr37321435CVRP-nr1021003995
AdresseDallundvej 11, 5471 Søndersø

CurantTeknik har en flad organisationsstruktur, fordi vi vil reagere hurtigt på alle typer kundehenvendelser og være fleksible i vores tilbud og løsninger. Vi ser vores kunder som tætte samarbejdspartnere, hvor vi kan være med til at udvikle deres virksomhed, så de bedre, nemmere og hurtigere kan holde rent. Vi har fokus på konstant at levere høj kvalitet, konkurrencedygtige priser og et gennemsigtigt og stærkt serviceprogram. På den måde er der klarhed over totaløkonomien i hele maskinens levealder.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste633617397576229
Personaleomkostninger-387-425-2310-85
Afskrivninger-13-15-26-31-33
Kapacitetsomkostninger0000-41
Primært resultat23317814054569
Finansielle indtægter11850
Finansielle udgifter-52-49-52-57-64
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-51-49-45-52-64
Ordinært resultat182129954935
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat182129954935
Skat af årets resultat-40-28-21-108-1
Årets resultat142100743854

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000010
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000010
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5126411232
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5126411232
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt5126411242
Varebeholdninger1.3801.4698451.1621.357
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser913371402320364
Tilgodehavender hos nærtstående parter0003600
Andre tilgodehavender95231795
Værdipapirer00000
Likvide midler027444810770
Omsætningsaktiver i alt2.3152.1281.8092.1531.836
Status balance2.3662.1531.8492.1651.879
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat536394394444210
Udbytte01001251500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel636594619694310
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt636594619694310
Udskudt skat00000
Hensættelse1---0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000630630
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000630630
Kortfristet gæld til nærtstående parter9421.060655136356
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1490000
Selskabsskat34192511314
Varekreditorer365142206188503
Anden gæld23933834540466
Kortfristet gæld i alt1.7291.5591.231840939
Passiver i alt2.3662.1531.8492.1651.879

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11101
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Curant teknik ApS

CVR-nr 37321435

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Curant teknik ApS

CVR-nr: 37321435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7019691


Certificeringer

Stort reservedelslager: Kan vi ikke reparere on-site, skal du ikke vente længe på reservedele, da disse oftest er at finde på vores store reservedelslager.
Stort reservedelslager: Kan vi ikke reparere on-site, skal du ikke vente længe på reservedele, da disse oftest er at finde på vores store reservedelslager.
Adiatek Academy: Curantteknik.dk tilbyder oplæring af dine medarbejdere, når maskinerne leveres, hvilket sikrer dig korrekt og effektiv rengøring.
Adiatek Academy: Curantteknik.dk tilbyder oplæring af dine medarbejdere, når maskinerne leveres, hvilket sikrer dig korrekt og effektiv rengøring.
Driftsikker service: Er hastighed yderst vigtigt for dig kan vi tilbyde dig en særlig service hvor vi garanterer at være hos dig inden for 24 timer.
Driftsikker service: Er hastighed yderst vigtigt for dig kan vi tilbyde dig en særlig service hvor vi garanterer at være hos dig inden for 24 timer.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Åbningstider for kontoret

Kreditrapport

Curant teknik ApS

CVR-nr: 37321435

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger