Proff
Proff
Annonce

Creativ.dk ApS

CVR-nr39185636
AdresseVandmestervej 20, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

20.12.2017

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.0341.2461.8019641.609
Personaleomkostninger-760-914-1.150-807-1.040
Afskrivninger-93-103-97-83-67
Kapacitetsomkostninger000-10
Primært resultat18122955474502
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-90-125-71-65-77
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-30000
Finansielle poster netto-93-125-70-65-77
Ordinært resultat891054849425
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat891054849425
Skat af årets resultat5-63-1351-96
Årets resultat944134910330

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger280349417359270
Andre anlæg og driftsmidler46706893130
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt326419485451399
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1041041289999
Finansielle anlægsaktiver i alt1041041289999
Anlægsaktiver i alt431523613550498
Varebeholdninger2.9212.5962.4751.565956
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11324421243224
Tilgodehavender hos nærtstående parter008403
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt3.1802.8402.7851.6301.242
Status balance3.6113.3643.3982.1801.740
Selskabskapital5050505050
Overført resultat824730689340330
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel874780739390380
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt874780739390380
Udskudt skat00000
Hensættelse30464267
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker001171570
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)757575155325
Langfristet gæld i alt7575192312325
Kortfristet gæld til nærtstående parter8122903981112
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.0861.002781678327
Selskabsskat113299089
Varekreditorer308267257160288
Anden gæld0872891524322
Kortfristet gæld i alt2.6322.4632.4261.4731.028
Passiver i alt3.6113.3643.3982.1801.740

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte33322
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Creativ.dk ApS

CVR-nr 39185636

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 20.12.2017 (PDF)

Periode: 20.12.2017 - 31.05.2019

Kreditrapport

Creativ.dk ApS

CVR-nr: 39185636

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Creativ.dk ApS

CVR-nr: 39185636

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger