Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cph Cirkel Fitness ApS

CVR-nr38282166
AdresseBrådebæksvej 33B, 2970 Hørsholm
Del afOCCES ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.79910.1129.1469.2644.352
Personaleomkostninger-8.745-8.489-8.584-6.408-3.425
Afskrivninger-4.234-3.875-2.624-2.182-1.201
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4.181-2.252-2.061675-274
Finansielle indtægter5129282313
Finansielle udgifter-1.068-896-780-488-266
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1000000
Finansielle poster netto-917-867-752-465-254
Ordinært resultat-5.323-3.119-2.813210-527
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-5.323-3.119-2.813210-527
Skat af årets resultat1.143686616-49116
Årets resultat-4.180-2.433-2.197161-411

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.7455.5696.4576.3644.856
Andre anlæg og driftsmidler15.54016.2368.6489.8167.760
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt21.28621.80415.10516.18012.616
Kapitalandele3.6081818146
Langfristede tilgodehavender3.4433.0522.7092.1601.064
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.0513.0702.7272.1741.070
Anlægsaktiver i alt28.33724.87517.83218.35413.686
Varebeholdninger925679643552417
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser751079762
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8237567276790
Andre tilgodehavender3.8643.3122.8689481.832
Værdipapirer00000
Likvide midler575213581.203980
Omsætningsaktiver i alt6.8705.6464.8363.4443.345
Status balance35.20730.52022.66821.79917.031
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat-9.812-5.631-3.436-1.239-1.399
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-7.812-3.631-1.436761601
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-7.812-3.631-1.436761601
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker5.1585.2005.0064.3912.467
Langfristet gæld til nærtstående parter0015.16700
Anden langfristet gæld4.2565.5353391330
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.74510.97120.5134.5232.467
Kortfristet gæld til nærtstående parter00014.71212.211
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker59634034000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.6169371.5993401.294
Anden gæld26219.8201.6526660
Kortfristet gæld i alt33.27423.1803.59116.51413.963
Passiver i alt35.20730.52022.66821.79917.031

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte202121168
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Cph Cirkel Fitness ApS

CVR-nr 38282166

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Cph Cirkel Fitness ApS

CVR-nr: 38282166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Cph Cirkel Fitness ApS

CVR-nr: 38282166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger