Proff
Proff
Annonce
Annonce

CORTEX A/S

CVR-nr19795187
AdressePriorparken 355, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.5197.5466.3666.6226.312
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-142-142-151-178-178
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.3777.4046.2156.4446.134
Finansielle indtægter00005
Finansielle udgifter-119-85-32-16-2.036
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-119-85-32-16-2.030
Ordinært resultat6.2587.3196.1846.4284.103
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.2587.3196.1846.4284.103
Skat af årets resultat-1.377-1.610-1.360-1.414-1.260
Årets resultat4.8815.7094.8235.0142.843

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger12.10712.24912.39212.54312.721
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt12.10712.24912.39212.54312.721
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt12.10712.24912.39212.54312.721
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.0801.4701.47026.879
Andre tilgodehavender0228000
Værdipapirer00000
Likvide midler26.32020.25511.4935.410162
Omsætningsaktiver i alt26.32021.56212.9646.88127.041
Status balance38.42733.81225.35519.42339.762
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat6.86521.98416.27511.4526.438
Udbytte20.00000027.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel27.36522.48416.77511.95233.938
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt27.36522.48416.77511.95233.938
Udskudt skat00000
Hensættelse678632586541503
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.3301.5641.3161.3760
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.3301.5641.3161.3760
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.2763.6762.3609850
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0000864
Varekreditorer00000
Anden gæld05.4564.3184.5704.457
Kortfristet gæld i alt9.0549.1326.6795.5555.321
Passiver i alt38.42733.81225.35519.42339.762

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CORTEX A/S

CVR-nr 19795187

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

CORTEX A/S

CVR-nr: 19795187

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CORTEX A/S

CVR-nr: 19795187

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger