Proff
Proff
Annonce
Annonce

Copenhagen Fashion Week (fond)

CVR-nr41627212
AdresseStore Strandstræde 20 2, 1255 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

13.08.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning12.7409.7295.068
Vareforbrug6.6594.5692.146
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste6.0825.1602.922
Personaleomkostninger-5.425-4.638-2.930
Afskrivninger-205-218-105
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat452304-113
Finansielle indtægter22144
Finansielle udgifter-82-52-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-60-38-36
Ordinært resultat392266-149
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat392266-149
Skat af årets resultat-139-1105
Årets resultat253156-144

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill517717917
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt517717917
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler0522
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt0522
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver100114113
Finansielle anlægsaktiver i alt100114113
Anlægsaktiver i alt6178361.052
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2901.442500
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender92322
Værdipapirer000
Likvide midler2.6251.9991.831
Omsætningsaktiver i alt5.0243.5522.354
Status balance5.6414.3883.406
Selskabskapital1.8481.8481.848
Overført resultat26612-144
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.1141.8611.704
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt2.1141.8611.704
Udskudt skat000
Hensættelse2681295
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld227223219
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt227223219
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker002
Selskabsskat0019
Varekreditorer425332341
Anden gæld2.6071.8431.115
Kortfristet gæld i alt3.0322.1751.478
Passiver i alt5.6414.3883.406

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte99-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Copenhagen Fashion Week (fond)

CVR-nr 41627212

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 13.08.2020 (PDF)

Periode: 13.08.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Copenhagen Fashion Week (fond)

CVR-nr: 41627212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Copenhagen Fashion Week (fond)

CVR-nr: 41627212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger