Proff
Proff
Annonce

COMIT A/S

CVR-nr20716908
AdresseDynamovej 11 C 2, 2860 Søborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.58611.55610.1118.6318.779
Personaleomkostninger-10.455-9.392-9.041-7.992-9.213
Afskrivninger-615-597-622-578-902
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.5161.56744760-1.335
Finansielle indtægter382114
Finansielle udgifter0-26-25-22-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto38-24-24-21-10
Ordinært resultat1.5541.54242339-1.345
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.5541.54242339-1.345
Skat af årets resultat-355-285-85-12286
Årets resultat1.1991.25833827-1.059

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver455117230344457
Immaterielle anlægsaktiver i alt455117230344457
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3156519891.1281.593
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3156519891.1281.593
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver207187183183180
Finansielle anlægsaktiver i alt207187183183180
Anlægsaktiver i alt9789551.4031.6552.230
Varebeholdninger73512112
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.3093.3551.9841.8434.211
Tilgodehavender hos nærtstående parter055000
Andre tilgodehavender042310395408
Værdipapirer00000
Likvide midler5.7603.3826891.853217
Omsætningsaktiver i alt8.4447.1373.2884.4174.977
Status balance9.4228.0924.6916.0727.207
Selskabskapital4004002.1002.1002.100
Overført resultat1.9832.0482-275-391
Udbytte1.0001.00015000
Øvrige reserver35591180268357
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.7393.5402.4322.0932.066
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.7393.5402.4322.0932.066
Udskudt skat00000
Hensættelse0----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker000011
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000675260
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000675271
Kortfristet gæld til nærtstående parter160000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat31216000
Varekreditorer2.5391.8725751.1112.850
Anden gæld2.8152.6641.6842.1932.019
Kortfristet gæld i alt5.6834.5522.2593.3044.870
Passiver i alt9.4228.0924.6916.0727.207

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1514131314
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

COMIT A/S

CVR-nr 20716908

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

COMIT A/S

CVR-nr: 20716908

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

COMIT A/S

CVR-nr: 20716908

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger